Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Nästan alla har hört talas om skadlig kod, men vet du hur den hamnar på en enhet och hur du kan förhindra den? Skadlig kod är inget nytt men hotet är på riktigt och mer utbrett än någonsin. Den här e-boken är en bra introduktion till vad skadlig kod är, varför den är ett hot och hur du skyddar dig.

Ladda ned e-boken och få information om:

  • Grunderna om skadlig kod och dess ursprung
  • Hur attacker uppstår
  • Olika typer av skadlig kod
  • Hur du skyddar dig mot attacker
  • Definitioner och nyckeltermer för skadlig kod
  • Hur du skyddar dig med Avast Business