Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Utpressningstrojanattacker som låser eller tar bort viktiga filer tills en lösensumma betalas kan få katastrofala konsekvenser för ett företag. Även om du betalar finns ingen garanti för att du får tillbaka dina filer. I det här webbseminariet tittar vi på Jigsaw, en särskilt kraftfull utpressningstrojan. Vi talar om hur en attack ser ut och hur MSP:er kan skydda sina kunder.

Titta på webbseminariet och lär dig:

  • Hur en utpressningstrojanattack fungerar
  • De bästa metoderna för att förhindra en attack
  • Vad en utpressningstrojanattack kostar för ett företag
  • Hur MSP:er kan utveckla en skyddstjänst mot utpressningstrojaner och öka försäljningen