Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Vad är klientdatorer och varför är det viktigt att skydda dem för att din verksamhet ska vara säker?

Se Endpoint Protection-produkter

Vad är klientdatorsäkerhet?

Klientdatorsäkerhet är en bred term som inkluderar ett antal säkerhetsåtgärder men som generellt faller under paraplybegreppet nätverkssäkerhet. Klientdatorsäkerhetsåtgärder är ett sätt att skydda företagsnätverket vid åtkomst till fjärrenheter, trådlösa eller mobila enheter såsom bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Med nära 100 miljoner cyberbrott är det för viktigt med cybersäkerhet för att ignorera det.

Vad är klientdatorenheter?

Alla enheter som kan ansluta till det centrala företagsnätverket betraktas som en klientdator. Klientdatorenheter är potentiella ingångsportar för cybersäkerhetshot som behöver ett starkt skydd eftersom de oftast är den svagaste länken i nätverkssäkerheten.

Vad är hantering av klientdatorskydd?

En uppsättning regler som definierar säkerhetsnivån som varje enhet som är ansluten till företagsnätverket måste följa. Dessa regler kan innebära att ett godkänt operativsystem (OS) används, att ett virtuellt privat nätverk (VPN) installeras eller att ett aktuellt antivirusprogram körs. Om enheten som är ansluten till nätverket inte har den önskade skyddsnivån kan den behöva anslutas via ett gästnätverk och ha begränsad nätverksåtkomst.

Vad är ett klientdatorsäkerhetsprogram?

Program som ser till att dina enheter är skyddade. Klientdatorskyddsprogrammet kan vara molnbaserat och fungera som SaaS (Software as a Service). Klientdatorskyddsprogrammet kan även installeras separat som ett fristående program på varje enhet.

Endpoint Security i massan

61 % av små och medelstora företag utsätts för cyberattacker i år

400 företagen är målgruppen varje dag i hela världen

62 % av globala organisationer är inte förberedda på sofistikerade cyberattacker

230 000 nya sorts skadliga program dyker upp varje dag

Vad kan klassificeras som en klientdatorenhet?

Datorer och bärbara datorer

Alla stationära datorer eller bärbara datorer som är anslutna till ditt företagsnätverk kan användas för att sprida skadlig kod. Se till att ta med både inbyggda datorer och de som används av anställda under en BYOD-princip samt eventuella externa datorer som ansluts till kontorsnätverket via VPN.

Mobiltelefoner

För mobiltelefoner krävs särskild uppmärksamhet. Det är riskabelt att ansluta personliga enheter till kontorsnätverket innan de har konfigurerats med ett mobilt antivirusprogram som har de senaste programuppdateringarna. Personal som använder sina personliga enheter har också rätt till utbildning enligt BYOD-principen.

Kontorsutrustning

Det är inte bara mobila enheter och datorer som är utsatta för risk. Skrivare, faxar, smarta enheter eller andra enheter som ansluts till nätverket kan vara potentiellt sårbara och måste skyddas.

Servrar

Servrar är en av de mer traditionella klientdatortyperna. Det är särskilt viktigt att skydda dem eftersom det sparas eller bearbetas företagsdata, e-post och affärsdokument på dem. För denna känsliga information behövs ett särskilt säkerhetslager.

Är min klientdatorsäkerhet tillräcklig?

Ta en titt i listan nedan över potentiella sårbarheter och fråga dig själv om du gör tillräckligt mycket för att hålla din verksamhets klientdatorer skyddade mot hot:

Operativsystem

Kör alla enheter i din verksamhet Windows XP eller senare och är servrarna från 2003 eller nyare? Äldre versioner kanske inte har tagit emot säkerhetsuppdateringar eller uppdateringar som skyddar mot nyare säkerhetsfel vilket innebär att dina enheter har större risk att drabbas av skadliga koder.

Antal enheter

Har du kontroll över alla enheter som kan få åtkomst till ditt nätverk? Du ska kunna få åtkomst till och uppdatera all hårdvara regelbundet.

Uppdaterade program

Är alla dina program uppdaterade och kan du uppdatera program på alla enheter som är anslutna till nätverket? Äldre versioner av program kan ha säkerhetsluckor, sårbarheter och fel som kan utnyttjas av hackare. Dessa korrigeras oftast med säkerhetsuppdateringar. Därför ska du alltid uppdatera alla dina affärsprogram.

Fördefinierade principer

Har du fördefinierade universella säkerhetsprinciper som innefattar brottsprocesser, begränsade lösenord och centralt hanterade säkerhetskontroller? Manuella kontroller, ad-hoc-kontroller och regler räcker inte för att garantera maximal säkerhet för din verksamhet.

Hålla uppdaterad

Hänger du med i de senaste utvecklingarna av cybersäkerhet? Du behöver inte vara expert men cybersäkerhet utvecklas ständigt vilket innebär att det alltid finns nya utvecklingar att ta reda på oavsett om det är att få bättre förståelse för cyberbrott eller att hänga med i utvecklingen av säkerhetsåtgärder.

Vanliga frågor

Systemkrav

Vad är skillnaden mellan nätverkssäkerhet och klientdatorsäkerhet?

Som namnet antyder handlar klientdatorsäkerhet om att säkra processer, företagsdata och känslig information som lagras eller skickas via enheter som är anslutna till ditt nätverk. Först efter att du har säkrat de klientdatorer som är de mest sårbara i din verksamhet kan du skydda ditt nätverk som en helhet så att cyberbrottslingar och skadlig kod inte kan ta sig in.

Är antivirus samma som klientdatorsäkerhet?

Antivirus är ett paraplybegrepp Det är ett program som består av flera funktioner som var och en skyddar en annan del av din klientdatorenhet (e-post, webbläsare, filer etc.). Men alla antivirusprodukter har inte allt som krävs för att helt skydda enheten, så ytterligare skydd kan behövas. Det kan till exempel innebära att du konfigurerar ett specifikt serverskydd eller manuellt uppdaterar operativsystemet.

Är klientdatorsäkerhet olika för företag och konsumenter?

Grunden för klientdatorsäkerhet är samma för konsumenter och företag. Typ och struktur av skyddade data är dock olika. Företag sparar inte bara sina egna data utan även känslig information om sina kunder, anställda och själva företaget.

 • Windows-operativsystem:
 • Avast Business-produkter stöds av Avast Software s.r.o. på följande utgåvor: Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education och Windows 10 Enterprise. Avast Business-produkter stöds på följande servicegrenar för Windows 10 – Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB), Long-Term Servicing Branch (LTSB) och kommer att stödjas under appens livstid.
 • Mac-operativsystem::
 • MacOS 10.9 (Mavericks eller senare med minst 500 MB ledig hårddiskutrymme).
 • Servrar:
 • Windows Server 2016 (64-bitars version)
 • Windows Server 2012 (64-bitars version)
 • Windows Server 2008 R2 (64-bitars version med senaste Service Pack, exkl. Server Core Edition)
 • Microsoft Exchange Server 2016 (64-bitars version)
 • Microsoft Exchange Server 2013 (64-bitars version)
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (64-bitars version)
 • Maskinvara:
 • Intel Pentium 4/AMD Athlon 64 CPU som stöder SSE2-instruktioner, 256 MB+ RAM och 2 GB hårddiskutrymme.