Vi understøtter browsere, ikke dinosaurer. Opdater din browser, hvis du vil se indholdet af denne webside korrekt.

POLITIK ANGÅENDE ACCEPTABEL BRUG FOR VORES LØSNINGER

Version 1.1 (revideret 18. maj 2018)

Denne politik angående acceptabel brug (denne "politik") beskriver ikke-tilladt brug af software eller tjenester, inklusive eventuelle opdateringer (hver især betegnet "Løsning"), som udbydes af Avast Software, s.r.o. eller dets tilknyttede virksomheder, som er opført her, ("forhandler"), og eventuelle brugervejledninger og anvisninger, som følger med løsningen ("dokumentation"). De eksempler, der er beskrevet i denne politik, er ikke udtømmende. Vi kan til enhver tid ændre denne politik ved at opslå en revideret udgave på denne hjemmeside. Hvis du overtræder politikken eller giver andre tilladelse til eller hjælper andre med at gøre det, kan vi straks suspendere eller opsige din brug af nogen af eller alle vores løsninger. Nøglebegreber, der ikke er defineret i denne politik, har de betydninger, der er angivet i slutbrugerlicensaftalen ("aftalen") for de tilgængelige løsninger her.

 • 1. Du må ikke kopiere eller bruge nogen løsning eller dokumentation, medmindre det er tilladt i henhold til aftalen.
 • 2. Du må ikke give nogen tredjepart tilladelse til at:
  • 2.1. bruge nogen autorisationskode, licensnummer, brugernavns-/adgangskodekombination eller anden aktiveringskode eller nummer, som leveres af forhandler i forbindelse med en løsning ("aktiveringskode") på eller til mere end det antal enheder, der er angivet i de gældende betingelser,
  • 2.2. oplyse nogen form for aktiveringskode til en anden part end forhandler eller forhandlers udpegede repræsentanter,
  • 2.3. medmindre loven udtrykkelig tillader det: (i) foretage reverse engineering af, demontere, dekompilere, oversætte, rekonstruere, omdanne eller udvinde enhver løsning eller enhver del af løsningen (herunder eventuelle relaterede malware-signaturer og malware-detekteringsrutiner) eller (ii) ændre, modificere eller på anden måde ændre nogen løsning (herunder eventuelle relaterede malware-signaturer og malware-detekteringsrutiner),
  • 2.4. bortset fra som godkendt af en distributionsaftale, forhandleraftale eller anden aftale mellem dig og forhandler eller andet medlem af forhandlergruppen, offentliggøre, videresælge, distribuere, udsende, transmittere, kommunikere, overføre, give tilsagn om, udleje, dele eller underlicensere nogen form for løsning,
  • 2.5. medmindre det er udtrykkeligt tilladt i aftalen, de gældende betingelser eller en anden aftale mellem dig og forhandler eller et andet medlem af forhandlergruppen, bruge en løsning til at administrere tredjepartsfaciliteter eller give tredjepart adgang til eller brug af enhver sådan løsning på en servicebureau-, timesharing-, abonnementstjeneste- eller applikationstjenesteudbyder eller lignende grundlag,
  • 2.6. bruge nogen form for løsning til at levere eller konstruere et produkt eller tjeneste, der konkurrerer med løsningen
  • 2.7. bruge eller forsøge at bruge nogen form for løsning til at: (i) krænke denne politik (ii) uploade, downloade, streame, transmittere, kopiere eller lagre oplysninger, data eller materialer eller engagere eller bistå ved en aktivitet, der kan: (A) krænke tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder, (B) indeholde ulovligt, skadeligt, truende, nedværdigende, ærekrænkende eller på anden måde anstødeligt materiale af nogen art, (C) skade eller forsøge at skade andre, (D) have potentiale til at anspore til eller fremkalde adfærd, der er ulovlig, skadelig, truende, voldelig, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, vulgær, uanstændig, invasiv i andres privatliv, hadefuld eller racemæssig, etnisk, religiøst eller seksuelt diskriminerende eller på anden måde uacceptabel, (E) fremme eller give instruktioner om ulovlige aktiviteter, lægge op til fysisk skade eller tilskadekomst over for enhver gruppe eller enkeltperson eller opmuntre til enhver form for grusomhed over for dyr, (F) efterligne en person eller organisation eller på anden vis handle vildledende med hensyn til din tilknytning til en person eller organisation, eller (G) bistå ved enhver form for svindel, bedrag eller tyveri, (H) beskadige, deaktivere eller forringe driften af eller opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller modtagelse, brug, kopiering, ændring eller destruktion af nogen ejendom, enheder, software, tjenester, netværk eller data på nogen måde, herunder ved hacking, phishing, spoofing eller forsøg på at omgå eller overvinde eventuelle firewalls, adgangskodebeskyttelse eller anden informationsbeskyttelse eller kontrolfunktioner af nogen art, (iii) på nogen måde overtræde gældende lokale, nationale eller internationale love eller forskrifter, (iv) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der sendes gennem brug af løsningen, (v) uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamematerialer, "junk mail", "spam", "kædebreve" eller "pyramideordninger", eller (vi) indsamle eller opbevare personoplysninger uden registrerede personers viden og udtrykkelige samtykke,
  • 2.8. beskadige, deaktivere eller forringe driften af eller opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til en løsning eller en ejendom, enheder, software, tjenester, netværk eller data, der er forbundet med eller interagerer med en sådan løsning eller med alt lagret indhold eller data, der tilgås eller leveres gennem en sådan løsning på en hvilken som helst måde, herunder ved hacking, phishing, spoofing eller forsøg på at omgå eller overvinde eventuelle firewalls, passwordbeskyttelse eller anden form for informationsbeskyttelse eller kontrolfunktioner af enhver art,
  • 2.9. teste eller benchmarke, formidle eller offentliggøre test- eller benchmark-resultater for enhver løsning uden forhandlers forudgående skriftlige samtykke, eller
  • 2.10. overvinde eller omgå, forsøge at overvinde eller omgå eller bemyndige til eller bistå tredjemand med at overvinde eller omgå kontrolfunktioner om brug af kopier af en løsning.
 • 3. Konflikter. aftalen kan omfatte tilsvarende eller supplerende restriktioner af din brug af en løsning. Hvis og i den udstrækning denne politik og aftalen modsiger hinanden, vil de mest restriktive bestemmelser være gældende.