אנחנו תומכים בדפדפנים, לא בדינוזאורים. אם ברצונך לראות את תוכן הדף הזה כמו שצריך, עדכן את הדפדפן.

מדיניות השימוש המקובל בפתרונות שלנו

גרסה 1.1 (עודכנה ב-18 במאי, 2018)

מדיניות שימוש מקובל זו ("מדיניות" זו) מתארת שימושים אסורים בתוכנה או בשירותים, כולל כל עדכון (כל אחד, "פתרון") המוצע על ידי Avast Software, s.r.o.‎ או חברות המסונפות לה המזוהות כאן ("ספק"), וכל מדריך למשתמש והוראות שסופקו עם הפתרון ("תיעוד"). הדוגמאות המתוארות במדיניות זו אינן ממצות. אנו עשויים לשנות את המדיניות בכל זמן באמצעות פרסום גרסה חדשה באתרנו. אם תפר את המדיניות או תאפשר או תסייע לאחרים להפר אותה, אנו רשאים להקפיא או להפסיק מיד את שימושך בכל או בחלק מפתרונותינו. מונחים באותיות רישיות אשר לא הוגדרו אחרת על ידי מדיניות זו מוגדרים לפי הסכם הרישיון למשתמשי קצה (ה"הסכם") לפתרונות הזמינים כאן.

 • 1. אינך רשאי להעתיק או להשתמש בפתרון או בתיעוד מלבד למה שמורשה בהסכם.
 • 2. אינך רשאי, ואינך רשאי להרשות לצד שלישי כלשהו:
  • 2.1. להשתמש בכל קוד אימות, מספר רישיון, שילוב שם משתמש/סיסמה, או בכל קוד הפעלה או מספר הפעלה אחר שסופק על ידי הספק וקשור לפתרון כלשהו ("קוד הפעלה") על גבי, או בעבור, יותר ממספר המכשירים שפורט בתנאים הרלוונטיים;
  • 2.2 לחשוף כל קוד הפעלה בפני כל גורם מלבד הספק או נציגיו המוסמכים של הספק;
  • 2.3. אלא אם כן מותר מפורשות על פי החוק: (i) להנדס לאחור, לפרק, לפענח, לתרגם, לבנות מחדש, לשנות, או למצות כל פתרון או כל חלק של פתרון (כולל כל חתימת תוכנה זדונית או שגרת זיהוי תוכנה זדונית קשורות); או (ii) לשנות, להתאים או לבצע כל שינוי אחר בפתרון כלשהו (כולל כל חתימת תוכנה זדונית או שגרת זיהוי תוכנה זדונית קשורות);
  • 2.4. לפרסם, לשווק, להפיץ, לשדר, למסור, לדון, להעביר, להבטיח, להשכיר, לשתף, או לתת רישיון משני לפתרון כלשהו, מלבד מה שהותר בהסכם הפצה, הסכם שיווק, או כל הסכם אחר בינך לבין הספק או חבר אחר בקבוצת הספק;
  • 2.5. להשתמש בכל פתרון לניהול מתקנים של צד שלישי או להעניק לצד שלישי גישה או שימוש לכל פתרון במשרד שירות, שיתוף זמנים, שירות מינויים או ספק שירותי יישומים, או דברים אחרים על בסיס דומה, מלבד למה שהותר מפורשות בהסכם, בתנאים הרלוונטיים, או בהסכם אחר בינך לבין הספק או כל חבר אחר בקבוצת הספק;
  • 2.6. להשתמש בכל פתרון שהוא בכדי לספק או לבנות מוצר או שירות המתחרה בפתרון;
  • 2.7. להשתמש או לנסות להשתמש בפתרון למטרת: (i) הפרת המדיניות; (ii) העלאה, הורדה, הזמנה, שידור, העתקה, או אחסון של כל מידע, נתונים, או חומרים, או עיסוק או סיוע לפעילות שעשויה: (א) להפר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות של כל צד שלישי; (ב) להכיל חומר בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מכפיש, או כל חומר בלתי ראוי אחר; (ג) להזיק או לנסות להזיק לזולת; (ד) להיות בעלת פוטנציאל להסית או ליצור התנהגות בלתי חוקית, מזיקה, מאיימת, פוגענית, מטרידה, נזיקית, מכפישה, משמיצה, גסה, מגונה, פולשנית לפרטיותו של אחר, מפיצה שנאה או מפלה על בסיס גזע, מוצא אתני, דת או מין, או כל פעילות בלתי-ראויה אחרת; (ה) לקדם או לספק חומר מנחה לביצוע פעילויות בלתי חוקיות, לעידוד פגיעה או פציעה פיזית של כל קבוצה או פרט או לעודד כל התנהגות של התעללות בבעלי חיים; (ו) להתחזות לכל אדם או ישות או להציג את עצמך באופן כוזב כקשור לאדם או לישות; או (ז) לסייע במרמה, הונאה, או גניבה; (ח) לפגוע, להפסיק, או להפריע לפעולתם של כל רכוש, מתקנים, תוכנות, שירותים, רשתות, או מידע בכל דרך שהיא, או לנסות להשיג גישה, קבלה, שימוש, העתקה, שינוי, או הרס שלהם באופן בלתי מורשה, כולל באמצעות פריצה, דיוג (פישינג), זיוף, או ניסיון לעקוף או לפרוץ חומת אש, הגנת סיסמה, או הגנה או בקרה אחרות של אבטחת מידע מכל סוג שהוא; (iii) בכל אופן שהוא, לעבור על כל חוק או תקנה מקומיים, לאומיים, או בינלאומיים רלוונטיים; (iv) לזייף כותרות או לבצע מניפולציה אחרת במזהים בכדי להסוות את המקור של כל תוכן המשודר באמצעות שימוש בפתרון; (v) להעלות לאינטרנט, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר בכל אופן אחר כל פרסום או חומר שיווקי שלא אושר או שלא הוזמן, "דואר זבל", "ספאם", "מכתבי שרשרת" או "הונאות פירמידה"; או (vi) לאסוף או לאחסן נתונים אישיים ללא ידיעתו ורשותו המפורשת של נשוא הנתונים;
  • 2.8. לפגוע, לנטרל או לפגום בתפעול של כל פתרון או כל רכוש, מתקנים, תוכנות, שירותים, רשתות או נתונים, הקשורים בפתרון שכזה או הפועלים יחד אתו, או של כל תוכן או נתונים המאוחסנים, נגישים או מועברים דרך פתרון שכזה, או להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית אליהם, כולל באמצעות פריצה, דיוג (פישינג), זיוף, או ניסיון לעקוף או לפרוץ כל חומת אש, הגנת סיסמה, או כל הגנה או בקרה אחרת של אבטחת מידע מכל סוג שהוא;
  • 2.9. לבדוק או למדוד את הביצועים, או לגלות, לפרסם או למדוד את ביצועי התוצאות, של כל פתרון ללא הסכמה מראש של הספק; או
  • 2.10. לפרוץ או לעקוף, לנסות לפרוץ או לעקוף, או לאשר או לסייע לכל צד שלישי לפרוץ או לעקוף, את הבקרות על השימוש בעותקים של הפתרון.
 • 3. סתירות. ההסכם עשוי לכלול הגבלות דומות או נוספות על השימוש בפתרון. אם ישנן סתירות בין המדיניות וההסכם בכל מידה שהיא, יחולו הדרישות המחמירות יותר.
סגירה

כמעט סיימת!

להשלמת ההתקנה יש ללחוץ למטה על הקובץ שהורדת ולפעול לפי ההוראות.

התחל הורדה...
שים לב: אם ההורדה לא התחילה באופן אוטומטי, לחץ כאן.
לחץ על הקובץ הזה ותתחיל להתקין את Avast.