Tuemme selaimia, emme muinaisjäänteitä. Päivitäthän selaimesi, jos haluat nähdä tämän verkkosivun kunnolla.

RATKAISUJEMME SALLITUN KÄYTÖN KÄYTÄNTÖ

Versio 1.1 (tarkastettu 18. toukokuuta 2018)

Tämä Sallitun käytön käytäntö (tämä ”Käytäntö”) kuvaa ohjelmistojen tai palveluiden kiellettyjä käyttötapoja, mukaan lukien kaikki päivitykset (jokainen yksittäisesti ”Ratkaisu”), jotka Avast Software, s.r.o. tai sen täällä tunnistetut tytäryhtiöt (”Myyjä”) tarjoavat sekä kaikki mahdolliset käyttöoppaat ja ohjeet, jotka on toimitettu ratkaisun (”Asiakirjat”) kanssa. Tässä Käytännössä kuvatut esimerkit eivät ole perusteellisia. Voimme muuttaa tätä Käytäntöä milloin tahansa julkaisemalla tarkistetun version tällä verkkosivustolla. Jos rikot Käytäntöä tai valtuutat tai autat muita tekemään niin, voimme välittömästi keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa Ratkaisun tai kaikkien Ratkaisujen käyttöoikeutesi. Isolla kirjaimella kirjoitettujen termien määritelmät, joita ei muuten ole määritelty tässä Käytännössä, on ilmoitettu Ratkaisun Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa (”Sopimus”), joka on saatavilla täällä.

 • 1. Et saa kopioida tai käyttää mitään Ratkaisua tai Asiakirjaa, paitsi jos se on Sopimuksen perusteella hyväksyttävää.
 • 2. Et saa itse tehdä tai sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään seuraavista asioista:
  • 2.1. käyttää mitään Myyjän toimittamaa valtuutuskoodia, lisenssinumeroa, käyttäjänimen/salasanan yhdistelmää tai muuta aktivointikoodia tai numeroa (”Aktivointikoodi”) mihinkään Ratkaisuun liittyen useammassa Laitteessa, kun Sovellettavissa ehdoissa on määritetty
  • 2.2. paljastaa mitään Aktivointikoodia muille osapuolille kuin Myyjälle tai Myyjän määrittämille edustajille
  • 2.3. ellei laki sitä nimenomaisesti salli: (i) takaisinmallintaa, purkaa, takaisinkoota, kääntää, uudelleenrakentaa, muuntaa tai poistaa mitään Ratkaisua tai Ratkaisun osaa (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät haittaohjelmatunnisteet ja -havaitsemisrutiinit); tai (ii) muuttaa, muokata tai muulla tavalla muuttaa mitään Ratkaisua (mukaan lukien kaikki liittyvät haittaohjelmatunnisteet ja -havaitsemisrutiinit)
  • 2.4. paitsi jos sinun ja Myyjän tai muun Myyjäryhmän välinen jakelu-, jälleenmyyjä- tai muu sopimus niin valtuuttaa, julkaista, jälleenmyydä, levittää, lähettää, siirtää, viestiä, luvata, vuokrata, jakaa tai alilisensoida mitään Ratkaisua
  • 2.5. paitsi jos sinun ja Myyjän tai Myyjäryhmän välinen Sopimus, Sovellettavat ehdot tai muu sopimus niin nimenomaisesti sallii, käyttää Ratkaisua hallinnoimaan kolmannen osapuolen palveluita tai antaa kolmannelle osapuolelle Ratkaisun käyttöoikeudet tai antaa kolmannen osapuolen käyttää niitä palvelutoimistossa, osituskäyttöpalvelussa, tilauspalvelussa tai sovelluspalveluntarjoajan palvelussa tai muulla vastaavalla alustalla
  • 2.6. käyttää Ratkaisua tarjotakseen tai rakentaakseen tuotteen tai palvelun, joka kilpailee Ratkaisun kanssa
  • 2.7. käyttää tai yrittää käyttää Ratkaisua seuraaviin tarkoituksiin: (i) rikkoa tätä Käytäntöä; (ii) lähettää, ladata, suoratoistaa, kopioida tai säilyttää mitään tietoja tai materiaaleja tai osallistua tai avustaa missään toiminnassa, joka: (A) rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; (B) sisältää mitä tahansa lainvastaista, haitallista, herjaavaa, loukkaavaa, halventavaa tai muutoin vastemielistä materiaalia; (C) vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa muita; (D) omaa kyvyn yllyttää tai tuottaa käyttäytymistä, joka on lainvastaista, haitallista, uhkaavaa, herjaavaa, häiritsevää, säännöstenvastaista, loukkaavaa, kunniaa loukkaavaa, hävytöntä, säädytöntä, toisen yksityisyyttä häiritsevää, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti, uskonnollisesti tai seksuaalisesti syrjivää tai muuten kyseenalaisia; (E) edistää tai antaa ohjeellista tietoja laittomasta toiminnasta, edistää fyysistä vahinkoa tai vammaa jotain ryhmää tai yksilöä vastaan tai edistää kaikenlaista eläimiin kohdistuvaa julmuutta; (F) imitoida henkilöä tai entiteettiä tai muuten vääristelee suhdettasi johonkin henkilöön tai entiteettiin; tai (G) avustaa minkäänlaista petosta, huijausta tai varkautta; (H) vahingoittaa, poistaa käytöstä tai heikentää millään tavalla minkään Ratkaisun toimintaa tai sellaista omaisuutta, Laitteita, ohjelmistoja, palveluita, verkkoja tai tietoja, jotka on liitetty tai jotka toimivat yhdessä Ratkaisun kanssa, tai hankkia tai yrittää hankkia edellä mainittujen valtuuttamattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien hakkerointi, tietojenkalastelu, huijaaminen tai pyrkimys kiertää tai kaataa palomuurit, salasanasuojaus tai muut kaikenlaiset tietoturvaominaisuudet tai -valvontatoimet; (iii) rikkoa mitään sovellettavia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä; (iv) luoda otsikoita tai muulla tavalla manipuloida tunnisteita, jotta niillä voidaan peittää minkä tahansa sellaisen sisällön alkuperä, joka on lähetetty Ratkaisun käytön kautta; (v) lähettää, julkaista, lähettää sähköpostia tai muulla tavoin lähettää ei-toivottua tai luvatonta mainontaa, mainosmateriaalia, roskapostia, ”spämmiä”, ”ketjukirjeitä” tai ”pyramidihuijauksia”; tai (vi) kerätä tai tallentaa henkilötietoja ilman rekisteröidyn tietoisuutta ja nimenomaista suostumusta
  • 2.8. vahingoittaa, poistaa käytöstä tai heikentää millään tavalla minkään Ratkaisun toimintaa tai sellaista omaisuutta, Laitteita, ohjelmistoja, palveluita, verkkoja tai tietoja, jotka on liitetty tai jotka toimivat yhdessä Ratkaisun kanssa, tai mitään sellaista sisältöä tai tietoja, jotka on tallennettu tai toimitettu tai joita on käsitelty tällaisen Ratkaisun kautta, tai hankkia tai yrittää hankkia edellä mainittujen valtuuttamattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien hakkerointi, tietojenkalastelu, huijaaminen tai pyrkimys kiertää tai kaataa palomuurit, salasanasuojaus tai muut kaikenlaiset tietoturvaominaisuudet tai -valvontatoimet
  • 2.9. testata tai vertailla tai paljastaa tai julkaista minkä tahansa Ratkaisun testi- tai vertailutuloksia ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai
  • 2.10. kaataa tai kiertää, yrittää kaataa tai kiertää, tai valtuuttaa tai avustaa kolmatta osapuolta kaatamaan tai kiertämään minkään Ratkaisun kopion käyttöön liittyviä valvontatoimia.
 • 3. Ristiriidat. Sopimus voi sisältää samanlaisia tai muita rajoituksia Ratkaisun käyttöön liittyen. Jos ja siltä osin kuin tämä Käytäntö ja Sopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan rajoittavampia säännöksiä.
Sulje

Melkein valmista!

Viimeistele asennus napsauttamalla lataamaasi tiedostoa ja noudattamalla ohjeita.

Valmistellaan latausta...
Huomaa: Jos latauksesi ei käynnisty automaattisesti, klikkaa tätä.
Aloita Avastin asentaminen klikkaamalla tätä tiedostoa.