Katanggap-tanggap na Paggamit ng Patakaran

Alam natin lahat na ang Internet ay isang bukas-sa-lahat na lugar upang mag-explore, matutuo, at magsaya. Gusto namin makatulong na siguraduhin na gagawin mo ito ng ligtas, matiwasay, at pribado. Sa Avast, gusto namin maniwala na ang lahat ay may pinakamahusay na intensyon at alam kung saan ang linya ng tama at mali ay minamarkahan sa Internet. Tulungan kami na panatilihing ligtas ang web sa pamamagitan ng huwag paggawa ng mga bagay na sa tingin ng awtoridad ay ilegal o hindi tama. Huwag gamitin ang serbisyo namin upang magpadala o tumanggap ng mga pinirata na mga pelikula o musika, magpadala ng mga hindi kanais-nais na mga materyales o kaya masasamang bagay tulad nito. Hindi namin mino-monitor ang mga ganito. Subalit, kung makatanggap kami ng reklamo tungkol sa pag-abuso (tulad ng mula sa copyright ower), iimbestigahan at aaksyunan kung ang reklamo ay tama. Ito ay standard procedure para sa mga pinagkakatiwalaang provider nga mga VPN na serbisyo. Maging isang responsable na mamamayan at gawin lamang ang tama habang ginagamit ang mga produkto ng Avast! Kung may napansin kang mali, padalahan kami ng email sa .

Kung may mga katanungan o alalahanin tungkol sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Patakaran, mangyaring kontakin ang aming customer support.