Tarayıcılar için destek sunuyoruz, dinozorlar için değil. Bu web sayfasının içeriğini doğru şekilde görüntülemek istiyorsanız lütfen tarayıcınızı güncelleyin.

ÇÖZÜMLERİMİZ İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

Sürüm 1.1 (Revizyon 18 Mayıs 2018)

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (bu “Politika”) Avast Software, s.r.o. veya burada belirtilen iştirakleri (“Satıcı”) tarafından teklif edilen güncellemeler dahil yazılım veya hizmetlerin (her biri bir “Çözüm”) ve Çözüm ile birlikte sağlanan kullanıcı broşürleri ve talimatların (“Belgeler”) yasak olan kullanımlarını açıklamaktadır. Bu Politikada açıklanan örnekler kapsamlı değildir. Bu Politikayı bu web sitesinde revize edilmiş halini yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Bu Politikayı ihlal eder veya başkalarının ihlal etmesine yardım ederseniz Çözümlerimizin herhangi birisini veya tamamını kullanımınızı derhal durdurabilir veya feshedebiliriz. Bu Politikada başka türlü tanımlanmayan büyük harf ile başlayan terimler Çözümler için burada bulabileceğiniz Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”) içinde verilen anlamlara sahiptir.

 • 1. Herhangi bir Çözümü veya Belgeyi Sözleşme ile yetki verilmedikçe kopyalamaz veya kullanamazsınız.
 • 2. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz:
  • 2.1. Satıcı tarafından herhangi bir Çözüm ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir yetkilendirme kodu, lisans numarası, kullanıcı adı/password kombinasyonu veya diğer etkinleştirme kodu veya numarasının (“Etkinleştirme Kodu”) Geçerli Koşullarda belirtilen sayıdan fazla Cihazda veya Cihaz için kullanılması;
  • 2.2. herhangi bir Etkinleştirme Kodunun Satıcı veya Satıcının yetkili temsilcisi dışında herhangi bir tarafa ifşa edilmesi;
  • 2.3. kanun tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe: (i) herhangi bir Çözümün veya Çözümün herhangi bir bölümünün ters mühendisliğe tabi tutulması, parçalara ayrılması, kaynak koda dönüştürülmesi, tercüme edilmesi, yeniden oluşturulması, dönüştürülmesi veya çıkarılması (ilgili tüm kötü amaçlı yazılım imzaları ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinleri dahil); veya (ii) herhangi bir Çözümün değiştirilmesi, tadil edilmesi veya herhangi bir diğer değişime maruz bırakılması (ilgili tüm kötü amaçlı yazılım imzaları ve kötü amaçlı yazılım tespit rutinleri dahil);
  • 2.4. Sizinle Satıcı veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesi arasındaki bir dağıtım sözleşmesi, bayi sözleşmesi veya diğer bir sözleşmeyle yetkilendirilmediği müddetçe, herhangi bir Çözümün yayınlanması, yeniden satılması, dağıtılması, yayımlanması, nakledilmesi, iletilmesi, rehin verilmesi, kiralanması, paylaşılması veya Çözümler için alt lisans verilmesi;
  • 2.5. Geçerli Koşullarda veya sizinle Satıcı veya Satıcı Grubunun diğer bir üyesi arasındaki diğer bir sözleşmede açıkça izin verilmediği müddetçe, herhangi bir Çözümün bir üçüncü tarafın tesislerinin yönetilmesi için kullanılması veya herhangi bir üçüncü tarafa bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmeti veya uygulama hizmeti sağlayıcısı veya diğer benzeri şekillerde herhangi bir Çözüm için erişim veya kullanım hakkı sağlanması;
  • 2.6. herhangi bir Çözümün, Çözüme rakip olan bir ürün veya hizmetin oluşturulması için kullanılması;
  • 2.7. herhangi bir Çözümün aşağıdakiler için kullanılması veya kullanılmaya çalışılması: (i) bu Politikanın ihlal edilmesi; (ii) herhangi bir bilgi, veri veya materyalin yüklenmesi, indirilmesi, yayınlanması, aktarılması, kopyalanması veya depolanması veya aşağıdakilere yol açabilecek faaliyetlere girişilmesi veya yardımcı olunması: (A) herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmek; (B) her türlü yasadışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, karalayıcı veya sakıncalı materyali içermek; (C) başkalarına zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak; (D) yasadışı, zararlı, tehdit edici, istismar eden, taciz edici, haksız, karalayıcı, iftira içeren, küfürlü, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret içeren veya ırk, etnik köken, din veya cinsiyet ayrımı içeren davranışları ve diğer her türlü sakıncalı davranışı teşvik etme veya meydana getirme potansiyeline sahip olmak; (E) yasadışı faaliyetleri teşvik etmek veya bunlarla ilgili talimatlar içermek, herhangi bir grup veya bireye fiziksel olarak zarar verilmesini teşvik etmek veya hayvanlara zulüm edilmesini teşvik etmek; (F) herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya bir kişi veya kurumla olan ilişkiyi yanlış tanıtmak; veya (G) herhangi bir sahtekarlık, aldatma veya hırsızlık eylemine yardımcı olmak; veya (H) herhangi bir varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye, bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta veya herhangi bir güvenlik duvarı, password protection veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak, ele geçirmek, kullanmak, kopyalamak, değiştirmek veya imha etmek; (ii) herhangi bir şekilde geçerli herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya düzenlemeyi ihlal etmek; (iii) Çözüm kullanılarak aktarılan herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek için sahte başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları başka bir şekilde değiştirmek; (iv) her türlü istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım materyalleri, “istenmeyen e-posta”, “spam”, “zincir mektup” veya “saadet zincirinin” yüklenmesi, paylaşılması, e-posta ile gönderilmesi veya başka bir şekilde iletilmesi; veya (v) veri sahibinin bilgisi ve açık onayı olmadan kişisel bilgilerin toplanması veya saklanması;
  • 2.8. herhangi bir Çözüm, veya söz konusu Çözümle veya Çözüm aracılığıyla depolanan, erişilen veya sağlanan içeriklerle bağlantılı veya bunlarla birlikte çalışan her türlü varlık, Cihaz, yazılım, hizmet, ağ veya veriye, bilgisayar korsanlığı, kimlik avı, yanıltıcı e-posta veya herhangi bir güvenlik duvarı, password protection veya diğer bilgi güvenliği koruma veya kontrollerini aşmak veya bunları alt etmek dahil herhangi bir şekilde zarar vermek, bunları devre dışı bırakmak veya işleyişlerini bozmak veya bunlara yetkisiz olarak erişim sağlamak;
  • 2.9. herhangi bir çözümü Satıcının önceden yazılı onayı olmadan test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak veya test ya da karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak veya
  • 2.10. herhangi bir Çözümün kopyalarının korunmasına ilişkin kontrolleri aşmak veya atlatmak, aşmaya veya atlatmaya çalışmak veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları aşmasına veya atlatmasına izin vermek veya yardımcı olmak.
 • 3. Uyuşmazlıklar. Sözleşme, bir Çözümü kullanmanız üzerinde benzer veya ilave kısıtlamalar içerebilir. Bu Politika ve Sözleşme arasında uyuşmazlık olması halinde daha kısıtlayıcı olan hükümler geçerli olacaktır.
Kapat

Neredeyse bitti!

İndirilen dosyaya tıklayıp talimatları izleyerek yükleme işlemini tamamlayın.

İndirme başlatılıyor...
Not: İndirme işlemi otomatik olarak başlamadıysa, lütfen buraya tıklayın.
Avast yüklemesini başlatmak için bu dosyaya tıklayın.