Vi støtter nettlesere, ikke dinosaurer. Oppdater nettleseren hvis du vil se innholdet på dette nettstedet riktig.

RETNINGSLINJER FOR AKSEPTABEL BRUK FOR VÅRE LØSNINGER

Versjon 1.1 (revidert 18. mai 2018)

Retningslinjer for akseptabel bruk (denne “Policyen”) beskriver forbudt bruk av programvare eller tjeneste, inkludert eventuelle oppdateringer (hver, en “Løsning”) tilbudt av Avast Software, s.r.o. eller dets tilknyttede selskaper identifisert her (“Leverandør”), og brukerhåndbøker og instruksjoner levert med løsningen (“Dokumentasjon”). Eksempler beskrevet i denne policyen er ikke uttømmende. Vi kan endre denne policyen når som helst ved å legge inn en revidert versjon på dette nettstedet. Hvis du bryter policyen eller autoriserer eller hjelper andre til å gjøre det, kan vi umiddelbart suspendere eller avslutte din bruk av alle våre løsninger. Vilkår med store bokstaver som ikke ellers er definert av denne policyen har betydningene gitt av lisensavtalen for sluttbrukere («Avtalen«) for løsninger tilgjengelig her.

 • 1. Du kan ikke kopiere eller bruke noen løsning eller dokumentasjon med unntak av som autorisert av avtalen.
 • 2. Du kan ikke, og kan ikke tillate noen tredjepart å:
  • 2.1. bruke en autorisasjonskode, et lisensnummer, brukernavn/passordkombinasjon eller annen aktiveringskode eller nummer levert av leverandør i forbindelse med en løsning («Aktiveringskode») på, eller for, mer enn antallet enheter spesifisert av de aktuelle betingelsene;
  • 2.2. fremlegge en aktiveringskode til noen annen part enn leverandør eller leverandørs utpekte representanter;
  • 2.3. med mindre uttrykkelig autorisert av lov: (i) omvendt utvikle, demontere, dekompilere, oversette, rekonstruere, transformere eller ekstrahere noen løsning eller noen del av løsningen (inkludert relaterte skadelig programvare-signaturer og rutiner for deteksjon av skadelig programvare); eller (ii) endre, modifisere eller på annen måte gjør endringer i en løsning (inkludert relatert skadelig programvare-signaturer og rutiner for deteksjon av skadelig programvare);
  • 2.4. med mindre det er autorisert av en distribusjonsavtale, forhandleravtale eller annen avtale mellom deg og leverandør eller annet medlem av leverandørgruppe, publisere, videreselge, distribuere, kringkaste, overføre, kommunisere, pantsette, leie ut, dele eller underlisensiere noen løsning;
  • 2.5. med mindre det er uttrykkelig autorisert avtalen, de aktuelle betingelsene eller annen avtale mellom deg og leverandør eller annet medlem av leverandørgruppe, bruke noen løsning til å administrere fasilitetene til en tredjepart eller gi noen tredjepart tilgang til eller bruk av noen løsning på en servicebyrå, timesharing, abonnementstjeneste eller applikasjonstjenesteleverandør eller annen lignende basis;
  • 2.6. bruke noen løsning for å levere eller bygge et produkt eller tjeneste som konkurrerer med løsningen;
  • 2.7. bruk eller forsøk på å bruke en løsning til å: (i) bryte denne policyen; (ii) laste opp, laste ned, strømme, overføre, kopiere eller lagre noen informasjon, data eller materialer eller delta eller assistere i noen aktivitet, som kan: (A) krenke immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en tredjepart; (B) inneholde ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, nedsettende eller på annen måte upassende materiale av noe slag; (C) skade eller forsøke å skade andre; (D) ha potensial til å fremkalle eller produsere oppførsel som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, skadevoldende, nedsettende, ærekrenkende, vulgær, obskøn, invaderende for en annen persons privatliv, hatefull eller rasemessig, etnisk, religiøst eller seksuelt diskriminerende eller på annen måte upassende; (E) fremme eller gi instruerende informasjon om ulovlige aktiviteter, fremme fysisk skade mot noen gruppe eller person, eller fremme en dyreplagende handling mot dyr; (F) gi seg ut for en person eller enhet eller på annen måte feilaktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet; eller (G) assistere i svindel, bedrag eller tyveri; (H) skade, deaktivere eller svekke driften av, eller få eller forsøke å få uautorisert tilgang, mottak, bruk, kopiering, endring eller destruering av eller til, enhver eiendom, enheter, programvare, tjenester, nettverk eller data på noen måter, inkludert gjennom hacking, phishing, juks eller forsøk på å omgå eller oppheve brannmurer, passordbeskyttelse eller andre informasjonssikkerhetsbeskyttelser eller kontroller uansett art; (iii) på noen måte bryte gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forordning; (iv) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold sendt gjennom bruk av løsningen; (v) laste opp, legge ut, sende på e-post eller på annen måte sende uoppfordret eller uautorisert annonsering, kampanjematerialer, «søppelpost», «spam», «kjedebrev» eller «pyramidesystemer»; eller (vi) samle inn eller lagre personlige data uten den registrertes kunnskap og uttrykte samtykke;
  • 2.8. skade, deaktivere eller svekke driften av, eller få eller forsøke å få uautorisert tilgang til, noen løsning eller til noen eiendom, enheter, programvare, tjenester, nettverk eller data koblet til, eller som virker sammen med, slik løsning, eller til noe innhold eller data lagret, fått tilgang til eller levert gjennom slik løsning, på noen måter, inkludert gjennom hacking, phishing, juksing eller forsøk på å omgå eller oppheve brannmurer, passordbeskyttelse eller andre informasjonssikkerhetsbeskyttelser eller kontroller uansett art;
  • 2.9. teste eller benchmarke, eller fremlegge eller publisere test- eller benchmark-resultater, for noen løsning uten leverandørs tidligere skriftlige samtykke; eller
  • 2.10. oppheve eller omgå, forsøke å oppheve eller omgå, eller autorisere eller assistere noen tredjepart i å oppheve eller omgå kontroller for bruk av kopier for enhver løsning.
 • 3. Konflikter. Avtalen kan inkludere lignende eller tilleggsrestriksjoner på din bruk av en løsning. Hvis og i den grad denne policyen og avtalen er i konflikt, vil de mer restriktive bestemmelsene gjelde.
Lukk

Nesten ferdig!

Fullfør installasjonen ved å klikke på den nedlastede filen og følge veiledningen på skjermen.

Starter nedlasting …
Merk: Hvis nedlastingen ikke startet automatisk, klikker du her.
Klikk på denne filen for å starte installasjonen av Avast.