Böngészőket támogatunk, nem őskövületeket. Kérjük, frissítse a böngészőjét, ha rendesen szeretné látni a weboldal tartalmát.

A MEGOLDÁSAINKRA VONATKOZÓ ELFOGADHATÓ HASZNÁLATRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV

1.1-es verzió (Módosítva: 2018. május 18.)

A jelen Elfogadható használatról szóló irányelv (a jelen „Irányelv”) ismerteti, milyen tilalmak vonatkoznak a szoftver vagy a szolgáltatások használatára, ideértve azon frissítéseket (egyenként „Megoldás”), amelyeket az Avast Software, s.r.o. vagy annak itt meghatározott kapcsolt vállalatai kínálnak („Forgalmazó”), továbbá bármely, a Megoldással együtt biztosított felhasználói kézikönyvet és utasítást („Dokumentáció”). A jelen Irányelvben ismertetett példák nem teljes körűek. A jelen Irányelvet bármikor módosíthatjuk egy, a jelen weboldalon megjelentetett módosított verzió közzétételével. Amennyiben Ön megsérti az Irányelvet, illetve másokat hozzásegít annak megsértéséhez, azonnal felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük bármely, illetve valamennyi Megoldásunk Ön által történő felhasználását. A nagy kezdőbetűvel szedett, egyébként a jelen Irányelvben nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Megoldásokra vonatkozó Végfelhasználói licencszerződésben meghatározott jelentésekkel (a „Szerződés”), amely itt megtalálható.

 • 1. A Szerződésben engedélyezettek kivételével Ön egyetlen Megoldásról vagy Dokumentációról sem készíthet másolatot, illetve nem használhatja fel azokat.
 • 2. Ön a saját és mások nevében is vállalja, hogy:
  • 2.1. nem használja a Forgalmazó által a Megoldással kapcsolatban nyújtott engedélyezési kódot, licencszámot, felhasználónév/jelszó-kombinációt, illetve más aktiválási kódot vagy számot („Aktiválási Kód”) a Vonatkozó Feltételekben meghatározott, illetve attól nagyobb számú Eszközön;
  • 2.2. nem fedi fel az Aktiválási Kódot a Forgalmazón, illetve a Forgalmazó kijelölt képviselőin kívül más fél részére;
  • 2.3. hacsak a jogszabály kifejezetten nem engedélyezi: (i) a Megoldással, illetve a Megoldás bármely részével kapcsolatban nem alkalmaz visszamodellezést, kódvisszafejtést, átalakítást, visszaállítást, transzformációt vagy adatkinyerést (ideértve bármely kapcsolódó rosszindulatú kód ismertetőjegyét és azok felderítési eljárását); illetve (ii) nem változatja meg, nem módosítja, illetve más módon sem alakítja át a Megoldást (ideértve bármely kapcsolódó rosszindulatú kód ismertetőjegyét és azok felderítési eljárását);
  • 2.4. hacsak ezt nem engedélyezi a forgalmazási szerződés, viszonteladói szerződés, illetve az Ön és a Forgalmazó, illetve a Forgalmazó Csoport más tagja között létrejött egyéb szerződés, a Megoldást nem hozhatja nyilvánosságra, értékesítheti újra, forgalmazhatja, sugározhatja, adhatja át, kommunikálhatja, továbbíthatja, helyeztetheti zálog alá, adhatja bérbe, oszthatja meg, illetve nem adhatja allicencbe;
  • 2.5. hacsak ezt a jelen Szerződés, a Vonatkozó Feltételek, illetve az Ön és a Forgalmazó, illetve Forgalmazói Csoport bármely más tagja között létrejött bármely szerződés kifejezetten nem engedélyezi, nem használhatja a Megoldást valamely harmadik fél létesítményének irányítására, illetve nem adhat hozzáférést vagy használati jogosultságot a Megoldáshoz egyetlen szolgáltatási irodában, megosztott használat keretében, előfizetési szolgáltatás, vagy alkalmazási szolgáltató részére, illetve egyéb hasonló alapon sem;
  • 2.6. nem használhatja fel a Megoldást valamely, a Megoldás versenytársának minősülő termék vagy szolgáltatás nyújtásához vagy fejlesztéséhez;
  • 2.7. nem használhatja, illetve nem kísérelheti meg a Megoldás használatát az alábbi célokra: (i) a jelen Irányelv megsértése; (ii) információk, adatok vagy anyagok feltöltése, letöltése, streamelése, továbbítása, másolása vagy tárolása, illetve valamely tevékenység megkezdése vagy abban való részvétel, amely: (A) esetlegesen sértheti valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogosultságait; (B) jogellenes, veszélyes, fenyegető, sértő, gyalázkodó, illetve más módon kifogásolható anyagot foglalhat magában; (C) megkárosíthat, illetve kísérletet tehet mások megkárosítására; (D) esetlegesen olyan magatartásra ösztönözhet, illetve olyan magatartáshoz vezethet, amely jogellenes, veszélyes, fenyegető, sértő, zaklató, károkozó, gyalázkodó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, magánéletet sértő, gyűlölködő, illetve faji, etnikai, vallási vagy szexuális alapon megkülönböztető, illetve más módon kifogásolható; (E) illegális tevékenységeket ösztönöz, illetve erre vonatkozó utasításokat ad, valamely csoporttal vagy egyénnel szemben fizikai károkozásra vagy testi sértésre buzdít, illetve az állatkínzás bármely formájára ösztönöz; (F) csalárd módon eljár valamely személy vagy szervezet nevében, illetve más módon elferdíti az Ön és valamely személy vagy szervezet között fennálló kapcsolatot; illetve (G) elősegít bármely csalást, megtévesztést vagy lopást; vagy (H) valamely tulajdonban, Eszközökben, szoftverekben, szolgáltatásokban, hálózatokban vagy adatokban kárt okoz, azokat letiltja vagy működésüket akadályozza, illetve azokhoz jogosulatlan hozzáférést szerez vagy ilyenre kísérletet tesz, azokat átveszi, felhasználja, lemásolja, megváltoztatja, illetve megsemmisíti bármely eljárás alkalmazásával, ideértve a hackelést, adathalászatot, átverést, valamint kísérletet tesz bármely tűzfal, jelszóvédelem, illetve egyéb információbiztonsági védelem vagy bármilyen jellegű ellenőrzés megkerülésére vagy áthidalására; (iii) bármilyen módon megszeg valamely vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabály vagy előírást; (iv) meghamisítja a fejléceket, illetve más módon manipulálja az azonosítókat, hogy elfedje a Megoldás alkalmazásával továbbított bármely tartalom származási helyét; (v) bármely kéretlen vagy jogosulatlan hirdetést, promóciós anyagot, „levélszemetet”, „spamet”, „levélláncot” vagy „piramisjátékot” tölt fel, posztol, e-mailben elküld, illetve más módon továbbít; illetve (vi) az adatvédelmi érintett tudta és kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatgyűjtést és -tárolást végez;
  • 2.8. nem károsíthatja, tilthatja le vagy akadályozhatja a Megoldás működését, illetve nem szerezhet vagy nem tehet kísérletet jogosulatlan hozzáférés megszerzésére a Megoldáshoz, bármely tulajdonhoz, Eszközökhöz, szoftverekhez, szolgáltatásokhoz, hálózatokhoz vagy adatokhoz, amelyek kapcsolódnak, illetve átjárhatósággal rendelkeznek ezen Megoldáshoz, illetve a Megoldáson keresztül bármely módon elérhető vagy továbbított bármely tartalomhoz, tárolt adathoz, ideértve a hackelést, adathalászatot, átverést, illetve kísérletet tesz bármely tűzfal, jelszóvédelem vagy egyéb információbiztonsági védelem vagy bármely jellegű ellenőrzés megkerülésére vagy áthidalására;
  • 2.9. a Forgalmazó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tesztelheti vagy nem biztosíthat referenciamutatókat a Megoldásra vonatkozóan, illetve nem teheti közzé vagy nem hozhatja nyilvánosságra ezen tesztelési vagy referenciaeredményeket; illetve
  • 2.10. a Megoldás másolatainak ellenőrzési eljárásait nem kerülheti meg vagy hidalhatja át, nem tehet azok megkerülésére vagy áthidalására kísérletet, illetve nem adhat engedélyt vagy nem segédkezhet harmadik félnek azok megkerülésében vagy áthidalásában.
 • 3. Ellentmondás A Szerződés hasonló vagy kiegészítő korlátozásokat tartalmazhat valamely Megoldás Ön által történő használatára vonatkozóan. Amennyiben ellentmondás merül fel a jelen Irányelv és a Szerződés között, a szigorúbb rendelkezés élvez elsőbbséget.
Bezárás

Mindjárt kész!

A telepítési folyamat befejezéséhez kattintson a letöltött fájlra, és kövesse az utasításokat.

Letöltés indítása...
Megjegyzés: Ha a letöltés nem indul el automatikusan, kattintson ide.
Kattintson erre a fájlra az Avast telepítésének megkezdéséhez.