Stokoude browsers ondersteunen wij niet. Werk uw browser bij als u de inhoud van deze pagina goed wilt zien.

BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK VOOR ONZE OPLOSSINGEN

Versie 1.1 (herzien zaterdag 18 mei 2018)

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik (dit “Beleid”) beschrijft verboden gebruik van software of services, waaronder updates (elk een “Oplossing” genoemd) die wordt geboden door Avast Software, s.r.o. of zijn partnerbedrijven die hier geïdentificeerd worden (“Leverancier”), en alle gebruikershandleidingen en -instructies die geleverd worden met de oplossing (de “Documentatie”). De voorbeelden die in dit beleid worden beschreven, zijn niet limitatief. We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen door een herziene versie op deze website te plaatsen. Indien u het Beleid schendt of anderen autoriseert of helpt om dit te doen, kunnen we uw gebruik van een of al onze oplossingen onmiddellijk opschorten of beëindigen. Termen met een hoofdletter die niet anderszins door dit Beleid worden gedefinieerd, hebben de betekenis die de Gebruiksrechtovereenkomst (de “Overeenkomst”) aan de Oplossingen geeft en zijn hier te vinden.

 • 1. U mag geen Oplossing of Documentatie kopiëren of gebruiken behalve indien toegestaan door de Overeenkomst.
 • 2. Het is u niet toegestaan, noch mag u derden toestaan om het volgende te doen:
  • 2.1. gebruik maken van een autorisatiecode, licentienummer, combinatie gebruikersnaam / wachtwoord of een andere activeringscode of -nummer geleverd door de Leverancier in verband met een Oplossing (“Activeringscode”) op, of voor, meer dan het aantal apparaten dat gespecificeerd wordt door de Toepasselijke Voorwaarden;
  • 2.2. een activeringscode bekendmaken aan een andere partij dan de Leverancier of diens aangewezen vertegenwoordigers.
  • 2.3. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de wet: (i) reverse-engineeren, demonteren, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren, of extraheren, toepassen op een Oplossing of een gedeelte van de Oplossing (met inbegrip van alle gerelateerde malwaresignaturen en malwaredetectieroutines); of (ii) een Oplossing wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen (met inbegrip van alle gerelateerde malwaresignaturen en malwaredetectieroutines);
  • 2.4. behalve indien toegestaan door een distributieovereenkomst, wederverkopersovereenkomst of andere overeenkomst tussen u en de Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, een Oplossing te publiceren, verkopen, distribueren, uitzenden, overdragen, communiceren, verzenden, als onderpand te gebruiken, te verhuren, delen of te sublicentiëren;
  • 2.5. behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de Overeenkomst, de Toepasselijke voorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en de Leverancier of een ander lid van de Leveranciersgroep, een Oplossing te gebruiken voor het beheren van de faciliteiten van een derde partij of een derde partij toegang te verlenen tot (het gebruik van) een Oplossing via een servicebureau, timesharing, abonnementsservice of applicatieserviceprovider of andere vergelijkbare basis;
  • 2.6. een Oplossing te gebruiken om een product of service te bieden of samen te stellen die concurreert met de Oplossing;
  • 2.7. een Oplossing te gebruiken of pogen te gebruiken om: (i) dit Beleid te schenden; (ii) informatie, gegevens of materialen te uploaden, downloaden, streamen, verzenden, kopiëren of op te slaan, of deel te nemen of te assisteren bij enige activiteit, die mogelijk: (A) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij; (B) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook bevatten; (C) schade toebrengen of proberen anderen te schaden; (D) het potentieel hebben om aan te zetten tot gedrag of tot gedrag leiden dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterend, lasterlijk, vulgair, obsceen, indringend is voor andermans privacy, haatdragend of raciaal, etnisch, religieus of seksueel discriminerend of anderszins verwerpelijk is; (E) instructieve informatie over illegale activiteiten bevorderen of leveren, fysieke schade of letsel aan een groep of persoon bevorderen, of een daad van wreedheid jegens dieren bevorderen; (F) u uitgeven voor een persoon of entiteit of op een andere manier uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen; of (G) om fraude, misleiding of diefstal te ondersteunen; (H) op enigerlei wijze schade berokkenen aan, de werking uitschakelen of verhinderen, of het verkrijgen van of het doen van een poging tot ongeautoriseerde toegang tot, ontvangst, gebruik, kopiëren, wijzigen of vernietigen van een eigendom, apparaten, software, services, netwerken of gegevens, onder meer door hacking, phishing, spoofing of het pogen te omzeilen of verslaan van firewalls, password protection of andere informatiebeveiligingsoplossingen of controle-elementen van welke aard dan ook; (iii) op enige manier in strijd zijn met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving; (iv) kopteksten te vervalsen of op een andere manier identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van inhoud die wordt verzonden door het gebruik van de Oplossing te verbergen; (v) het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, “ongewenste e-mail”, “spam”, “kettingbrieven” of “piramidespelen”; of (vi) persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan zonder medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
  • 2.8. de werking beschadigen, uitschakelen, of verhinderen, of het verkrijgen van of het doen van een poging tot ongeautoriseerde toegang tot een Oplossing of eigendom, apparaten, software, services, netwerken of gegevens die zijn verbonden met, of samenwerken met een dergelijke Oplossing, of met enige content of gegevens die zijn opgeslagen, geopend, of geleverd via een dergelijke Oplossing, op welke manier dan ook, inclusief door hacking, phishing, spoofing of het omzeilen of het verslaan van firewalls, password protection of andere informatiebeveiligingsoplossingen of controle-elementen van welke aard dan ook;
  • 2.9. het testen of benchmarken, of het bekendmaken of publiceren van test- of benchmarkresultaten voor een Oplossing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier; of
  • 2.10. het verslaan of omzeilen, of een poging doen om te verslaan of te omzeilen, of een derde partij toestemming geven of assisteren bij het verslaan of omzeilen van het beheer over het gebruik van de kopieën van een Oplossing.
 • 3. Geschillen De Overeenkomst kan soortgelijke of aanvullende beperkingen omvatten voor uw gebruik van een Oplossing. Indien en voor zover dit Beleid en de Overeenkomst in strijd met elkaar zijn, zullen de meer beperkende bepalingen van toepassing zijn.
Sluiten

Voltooi de installatie van Avast aan de hand van de volgende stappen:

Download starten...
Opmerking: Als de download niet automatisch wordt gestart, klikt u hier.
1
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Sla het Avast-bestand op
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Open het installatiebestand van Avast
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Voer het installatieprogramma van Avast uit
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op het gedownloade bestand linksonder in uw browser.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd. Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen.
Klik op Bestand opslaan wanneer dat wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga rechtsboven naar Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en dubbelklik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en klik op het gedownloade bestand.
Ga naar de map Downloads en dubbelklik op het gedownloade bestand.
2
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Open het installatiebestand van Avast
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Open het installatiebestand van Avast
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Bevestig de installatie
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen en in te stemmen met de installatie.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Ga rechtsboven naar Downloads om het installatiebestand te openen en in te stemmen met de installatie.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Ja in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
Klik op Toestaan in het systeemvenster om met de installatie van Avast te beginnen.
3
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Voer de installatie-instructies uit
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op de knop in het installatievenster om met de installatie te beginnen.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten.
Klik op dit bestand om de installatie van Avast te starten