Användarvillkor

Vi vet alla att internet är en vidöppen plats där du kan utforska, lära dig saker och ha kul. Vi vill hjälpa dig se till att du kan göra detta tryggt, säkert och privat. På Avast vill vi gärna tro att alla har goda intentioner och vet var gränserna för vad som är rätt och vad som är fel på internet går. Hjälp oss se till att nätet förblir en fantastisk plats för dig att tillbringa din tid genom att inte göra saker som myndigheter anser är olagliga eller olämpliga. Så snälla använd inte vår tjänst för att skicka eller ta emot piratkopierade filmer eller musik, skicka kränkande material eller göra något annat dumt. Vi kan inte och övervakar inte aktivt detta. Om klagomål om missbruk inkommer (till exempel från en upphovsrättsinnehavare) kommer vi dock att utreda och vidta åtgärder om klagomålet visar sig stämma. Detta är normalt förfarande för seriösa leverantörer av VPN-tjänster. Var en ansvarstagande medborgare och håll dig inom lagens ramar när du använder Avast Om du lägger märke till att något fuffens är i görningen, skicka ett e-brev till .

Om du har några frågor eller funderingar kring användarvillkoren får du gärna kontakta vår kundtjänst.