Version 1.5 (revideret 1. juni 2020)

ANNULLERINGS- OG REFUSIONSPOLITIK FOR AVAST-, AVG-, CCLEANER- OG HMA-LØSNINGER

Vi tilbyder en 30 dages tilbagebetalingsgaranti for abonnementer på visse Avast-, AVG-, CCleaner (herunder Defraggler, Recuva og Speccy) HMA-løsninger, som slutbrugere køber direkte af os via vores online-detailbutikker eller via Google Play. Hvis dit køb er dækket af garantien, og du følger alle anvisninger i denne annullerings- og refusionspolitik inden for 30 dage efter købsdatoen, vil vi annullere dit abonnement og refundere 100 % af den pris, du betalte for den aktuelle abonnementsperiode på det daværende tidspunkt.

Vi vil også acceptere, at du annullerer dit abonnement og anmoder om tilbagebetaling (forholdsmæssigt beregnet for den tilbageværende eller ubrugte del af abonnementsperioden), hvis vi underretter dig om, at vi ændrer slutbrugerlicensaftalen, som vi indgik med dig vedrørende et sådant abonnement og/eller en sådan løsning ("slutbrugerlicensaftalen"), og du afviser en sådan ændring inden for 30 dage efter et sådant varsel.

Hvis dit abonnement er betinget af, at du betaler et gebyr eller en afgift, og hvis vi ikke har modtaget betaling inden den 15. dag efter betalingsfristen, anses du for at have opgivet din licens til at bruge løsningen, og licensen vil ophøre omgående uden yderligere handling af dig eller os.

Anmodning om annullering og tilbagebetaling fra os.

Inden du starter, bedes du læse alle begrænsninger og restriktioner beskrevet i denne annullerings- og refusionspolitik. Hvis du er berettiget til en annullering og tilbagebetaling af dit køb, og du købte abonnementet direkte af os via vores online detailbutik eller via Google Play, bedes du følge anvisningerne angivet herunder:

Produkter købt hos os og abonnementer, som du annullerer ifm. varslede ændringer af den pågældende slutbrugerlicensaftale. For at anmode om en annullering og tilbagebetaling af et abonnement, som du har købt af os via vores online-detailbutikker, eller for at opsige et abonnement, fordi du afviser en ændring af den pågældende slutbrugerlicensaftale, som vi har underrettet dig om, skal du finde den mailbekræftelse eller faktura, som vi sendte direkte til dig ifm. dit køb, da den indeholder oplysninger om hvilken Avast-virksomhed, du skal kontakte (hvilket eventuelt ikke er brandnavnet på løsningen), samt visse andre oplysninger, du skal tilvejebringe for os for at anmode om din annullering og tilbagebetaling. Klik derefter på linket herunder, og følg anvisningerne på den tilknyttede side:

Forbrugerprodukter købt hos Avast,

Erhvervsprodukter købt hos Avast,

Erhvervsprodukter købt hos AVG,

Forbrugerprodukter købt hos AVG,

Alle erhvervs- og forbrugerprodukter købt hos CCleaner (herunder Defraggler, Recuva og Speccy),

Alle erhvervs- og forbrugerprodukter købt hos HMA

Produkter købt hos Google Play. For at anmode om en annullering og tilbagebetaling af et abonnement og/eller en løsning, som du har købt via Google Play App Store, skal du oplyse os e-mailadressen, som du brugte i Google Play til at købe abonnementet og/eller løsningen, samt købets transaktions-id. Du kan finde transaktions-id'et ved at: (i) finde mailen, der blev sendt til din Google Play-konto for at bekræfte dit køb, eller (ii) logge ind på Googles betalingsportal på http://payments.google.com med den Google Play-konto, som du brugte til at foretage købet, og derefter finde den specifikke transaktion under afsnittet "Abonnement og tjenester". Når du har både mailadressen til Google Play-kontoen og transaktions-id'et, skal du klikke på for at anmode om en tilbagebetaling fra Avasther for AVGher for CCleaner eller her for HMA og følge anvisningerne på den tilknyttede side.

Begrænsninger og restriktioner.

Begrænsninger vedrørende produkter, der er købt hos en forhandler (herunder en fysisk butik eller onlinebutik (f.eks. Apple App Store)). For at anmode om en tilbagebetaling af et abonnement og/eller en løsning, som du har købt i en fysisk butik, via iTunes App Store eller enhver anden videreforhandler (ikke nævnt ovenfor), fremfor direkte af os, bedes du kontakte videreforhandleren vedrørende dennes annullerings- og refusionspolitik samt eventuelle anmodninger om en tilbagebetaling. Vi giver ikke tilbagebetalinger på sådanne køb.

Begrænsninger vedrørende hardware. Hvis du har købt hardware (f.eks. en Avast Omni-hub), skal du først returnere hardwaren, inden du kan påbegynde tilbagebetalingsprocessen. Kontakt vores supportteam for at få hjælp til returnering af hardware. Du kan når som helst annullere en forudbestilling af hardware, før hardwaren sendes til dig.

Begrænsninger på tilbagebetalinger til videreforhandlere, distributører og kanalpartnere. Hvis du har købt et abonnement og/eller en løsning mhp. videresalg til en tredjepart, er du kun berettiget til at modtage tilbagebetalinger, hvis din videreforhandleraftale, distributionsaftale, kanalpartneraftale eller anden aftale indgået med os tildeler dig denne ret. Du bedes gennemgå din aftale indgået med os, inden du anmoder om en annullering og tilbagebetaling.

Andre begrænsninger. Vi accepterer ikke annulleringer og giver ikke tilbagebetalinger på køb af:

  • Løsninger, hvis du foretog købet mere end 30 dage inden, du anmodede om en annullering og tilbagebetaling
  • CD'er, DVD'er eller andre fysiske medier, hvorpå vi har tilvejebragt en kopi af en løsning, medmindre det fysiske medium er defekt
  • Tjenester, som vi har leveret fuldt ud inden datoen, hvor du anmodede om en annullering og tilbagebetaling
  • Løsninger inden for 6 måneder efter, at du har modtaget en annullering og tilbagebetaling for eventuelle tidligere køb af samme løsning
  • Løsning ifm. hvilken du har overtrådt vores Politik angående acceptabel brug
  • Løsninger ifm. hvilke, du har overtrådt vores Slutbrugerlicensaftale
     

Tvistbilæggelse (kun for personer bosiddende i EU).  Hvis du er en forbruger bosat i EU, og du købte abonnementet og/eller løsningen online via én af vores virksomheder med hjemsted i EU, kan du være berettiget til at behandle eventuelle tvister med os via en internetbaseret platform til online-bilæggelse af tvister oprettet af Europa-Kommissionen ("ODR-platformen").  ODR-platformen har til formål at bilægge tvister uden rettens mellemkomst ifm. onlinekøb af varer og tjenester mellem forbrugere og forhandlere med hjemsted i EU.  Du finder ODR-platformen på dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Bemærk, at vores Slutbrugerlicensaftale kræver, at du kontakter os først for at give os mulighed for at løse dit problem, inden du indleder eventuelle processer for tvistløsning.