เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

ฉบับที่ 1.2 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2018)

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินสำหรับโซลูชั่น AVAST, AVG, CCLEANER และ HMA!

เราเสนอการรับประกันว่าจะคืนเงินให้ภายใน 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานโซลูชั่น Avast, AVG, CCleaner (รวมทั้ง Defraggler, Recuva และ Speccy) และ HideMyAss! บางรุ่น ที่จะยกเลิกการซื้อโปรแกรมของผู้ใช้ปลายทางโดยตรงจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ต่าง ๆ หรือผ่าน Google Play  หากการซื้อโปรแกรมของคุณมีคุณสมบัติรับสิทธินี้ และคุณดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุในนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เราจะยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินให้คุณ 100% ตามราคาที่คุณจ่ายไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานที่เป็นปัจจุบันในตอนนั้น 

เรายังอนุญาตให้คุณยกเลิกการสมัครใช้งานและขอรับเงินคืน (ตามอัตราส่วนของส่วนที่ยังไม่หมดอายุและที่ยังไม่ได้ใช้งานของระยะเวลาการใช้งาน) หากเราส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าเรากำลังทำการแก้ไขเนื้อหาในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่เราเข้าทำกับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน และ/หรือโซลูชั่น (EULA) และคุณคัดค้านการแก้ไขดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่แจ้งให้ทราบ 

การขอยกเลิกและขอคืนเงินจากเรา

ก่อนเริ่มต้นดำเนินการ โปรดอ่านข้อจำกัดและขีดจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินฉบับนี้  หากคุณมีคุณสมบัติครบในการขอยกเลิกและคืนเงินสำหรับการซื้อของคุณ หรือคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งานโดยตรงจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์หรือจาก Google Play โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเราและการสมัครใช้งานที่คุณบอกเลิกสำหรับบทแก้ไขที่แจ้งให้ทราบแล้วสำหรับข้อตกลง EULA  หากต้องการขอยกเลิกและขอเงินคืนสำหรับการสมัครใช้งานที่คุณซื้อไปจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ของเรา หรือหากต้องการบอกเลิกการสมัครใช้งานเพราะคุณไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไข EULA ที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ โปรดหาอีเมลยืนยันหรือใบแจ้งหนี้ที่เราได้ส่งให้คุณโดยตรงอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อนั้น ๆ ของคุณ เพราะเอกสารดังกล่าวจะบอกคุณว่าบริษัท Avast ใดที่คุณต้องติดต่อ (ซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อแบรนด์ของโซลูชั่นนั้น) และเอกสารดังกล่าวยังมีข้อมูลเฉพาะบางประการที่คุณต้องแจ้งให้เราทราบเพื่อขอให้ดำเนินการยกเลิกหรือคืนเงิน  จากนั้น คลิกที่ลิงก์ด้านล่างและดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าที่ลิงก์ไป:

ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่ซื้อจาก Avast

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่ซื้อจาก Avast,

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่ซื้อจาก AVG,

ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่ซื้อจาก AVG,

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคทั้งหมดที่ซื้อจาก CCleaner (รวมถึง Defraggler, Recuva และ Speccy),

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคทั้งหมดที่ซื้อจาก HideMyAss!

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก Google Play  หากต้องการขอยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการสมัครใช้งานและ/หรือโซลูชั่นที่คุณซื้อจากร้านขายแอปของ Google Play คุณต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณใช้ที่อยู่อีเมลใดในการใช้งาน Google Play เพื่อซื้อแผนการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่น รวมทั้ง Transaction ID (ไอดีการทำธุรกรรม) สำหรับการซื้อด้วย  คุณสามารถหา Transaction ID ได้โดย: (1) การหาในอีเมลที่ส่งไปยังบัญชี Google Play ของคุณเพื่อยืนยันการซื้อของคุณ หรือ (2) เข้าสู่พอร์ทัล Google Payments ที่ http://payments.google.com ด้วยบัญชี Google Play ที่คุณใช้เพื่อทำการซื้อ จากนั้นหาข้อมูลธุรกรรมเฉพาะนั้น ๆ ในส่วนการสมัครใช้งานและบริการ (Subscription and Services)  เมื่อคุณมีข้อมูลที่อยู่อีเมลบัญชี Google Play และ Transaction ID พร้อมแล้ว ให้คลิก ที่นี่เพื่อขอเงินคืนจาก Avast, ที่นี่สำหรับ AVG, ที่นี่สำหรับ CCleaner หรือ ที่นี่สำหรับ HideMyAss!และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในหน้าที่ลิงก์ไป 

ข้อจำกัดและขีดจำกัด

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าที่มีที่ตั้งทางกายภาพ จาก iTunes และจากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ  หากต้องการขอเงินคืนจากการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่นที่คุณได้ซื้อจากร้านค้าที่มีที่ตั้งทางกายภาพ ร้านขายแอปของ iTunes และร้านค้าปลีกอื่นใด (ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น) แทนที่จะซื้อโดยตรงจากเรา โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการขอคืนเงิน และคำขอใด ๆ เพื่อขอเงินคืน  เราไม่ดำเนินการคืนเงินสำหรับการซื้อในลักษณะเหล่านี้

ข้อจำกัดในการคืนเงินแก่ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าช่องทางการจำหน่าย  หากคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งานและ/หรือโซลูชั่นสำหรับการจำหน่ายซ้ำไปยังบุคคลที่สาม คุณจะได้รับเงินคืนต่อเมื่อคุณได้รับสิทธิในการขอเงินคืนนั้นตามข้อตกลงการจำหน่ายซ้ำ ข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงคู่ค้าช่องทางการจำหน่าย หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ทำกับเรา  โปรดทบทวนข้อตกลงของคุณที่ทำกับเราก่อนขอยกเลิกและขอคืนเงิน  

ข้อจำกัดอื่น ๆ  เราไม่อนุมัติการยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการซื้อสิ่งต่อไปนี้:

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณได้ซื้อมามากกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่คุณได้ขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน

_ ซีดี ดีวีดีหรือสื่อทางกายภาพอื่นใดที่เราบันทึกสำเนาโซลูชั่นไว้ให้ เว้นแต่สื่อทางภายภาพนั้นจะมีข้อบกพร่อง

_ บริการใด ๆ ที่เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนถึงวันที่คุณได้ขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณเคยได้รับการยืนยันการขอยกเลิกหรือขอคืนเงินสำหรับการซื้อก่อนหน้าใด ๆ ของโซลูชั่นเดียวกันนั้นภายใน 6 เดือน

_ โซลูชั่น VPN หรือโซลูชั่นการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณได้เคยใช้อัปโหลด และ/หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่า 10GB รวมกัน หรือที่คุณได้เคยใช้เชื่อมต่อกับ VPN ของเราหรือบริการการสื่อสารอื่น ๆ มากกว่า 100 ครั้ง 

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณได้เคยละเมิด ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของเรา

การระงับข้อพิพาท (ผู้ที่พำนักอาศัยใน EU เท่านั้น) หากคุณคือผู้บริโภคและอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป และคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่นออนไลน์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งของเราที่มีฐานอยู่ที่สหภาพยุโรป คุณอาจมีสิทธิในการแจ้งดำเนินการข้อพิพาทใด ๆ กับเราผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ( แพลตฟอร์ม ODR)  โดยแพลตฟอร์ม ODR มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขข้อพิพาทนอกชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแบบออนไลน์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่มีที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป  ท่านสามารถไปยังแพลตฟอร์ม ODR ได้โดยไปตามลิงก์นี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  โปรดทราบว่า ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ของเรากำหนดให้คุณต้องติดต่อเราก่อน และให้โอกาสเราแก้ปัญหาของคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทใด ๆ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค

ประเด็น

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

การติดตั้งโซลูชั่น

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/s/article/download-install-and-get-started-with-hma-vpn-version-5

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

การเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/s/article/faq-on-activation-code

ฉันได้ลบอีเมลยืนยัน/ใบแจ้งหนี้ไปแล้ว

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

การยกเลิกการสมัครใช้งาน

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://www.avg.com/en-us/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

การปิดการต่ออายุการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://www.avg.com/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

ธุรกิจของ AVG

https://support.avg.com/business?l=en

ปิด

เกือบเสร็จแล้ว!

โปรดดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์โดยคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast