เรารองรับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ไดโนเสาร์ โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์ของคุณหากคุณต้องการดูเนื้อหาของหน้าเว็บนี้อย่างถูกต้อง

ฉบับที่ 1.2 (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2018)

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินสำหรับโซลูชั่น AVAST, AVG, CCLEANER และ HMA!

เราเสนอการรับประกันว่าจะคืนเงินให้ภายใน 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานโซลูชั่น Avast, AVG, CCleaner (รวมทั้ง Defraggler, Recuva และ Speccy) และ HideMyAss! บางรุ่น ที่จะยกเลิกการซื้อโปรแกรมของผู้ใช้ปลายทางโดยตรงจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ต่าง ๆ หรือผ่าน Google Play  หากการซื้อโปรแกรมของคุณมีคุณสมบัติรับสิทธินี้ และคุณดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ระบุในนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ เราจะยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินให้คุณ 100% ตามราคาที่คุณจ่ายไปตามระยะเวลาการสมัครใช้งานที่เป็นปัจจุบันในตอนนั้น 

เรายังอนุญาตให้คุณยกเลิกการสมัครใช้งานและขอรับเงินคืน (ตามอัตราส่วนของส่วนที่ยังไม่หมดอายุและที่ยังไม่ได้ใช้งานของระยะเวลาการใช้งาน) หากเราส่งการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าเรากำลังทำการแก้ไขเนื้อหาในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่เราเข้าทำกับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน และ/หรือโซลูชั่น (EULA) และคุณคัดค้านการแก้ไขดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่แจ้งให้ทราบ 

การขอยกเลิกและขอคืนเงินจากเรา

ก่อนเริ่มต้นดำเนินการ โปรดอ่านข้อจำกัดและขีดจำกัดทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกและการคืนเงินฉบับนี้  หากคุณมีคุณสมบัติครบในการขอยกเลิกและคืนเงินสำหรับการซื้อของคุณ หรือคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งานโดยตรงจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์หรือจาก Google Play โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเราและการสมัครใช้งานที่คุณบอกเลิกสำหรับบทแก้ไขที่แจ้งให้ทราบแล้วสำหรับข้อตกลง EULA  หากต้องการขอยกเลิกและขอเงินคืนสำหรับการสมัครใช้งานที่คุณซื้อไปจากเราผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ของเรา หรือหากต้องการบอกเลิกการสมัครใช้งานเพราะคุณไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไข EULA ที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ โปรดหาอีเมลยืนยันหรือใบแจ้งหนี้ที่เราได้ส่งให้คุณโดยตรงอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อนั้น ๆ ของคุณ เพราะเอกสารดังกล่าวจะบอกคุณว่าบริษัท Avast ใดที่คุณต้องติดต่อ (ซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อแบรนด์ของโซลูชั่นนั้น) และเอกสารดังกล่าวยังมีข้อมูลเฉพาะบางประการที่คุณต้องแจ้งให้เราทราบเพื่อขอให้ดำเนินการยกเลิกหรือคืนเงิน  จากนั้น คลิกที่ลิงก์ด้านล่างและดำเนินการตามขั้นตอนในหน้าที่ลิงก์ไป:

ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่ซื้อจาก Avast

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่ซื้อจาก Avast,

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่ซื้อจาก AVG,

ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่ซื้อจาก AVG,

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคทั้งหมดที่ซื้อจาก CCleaner (รวมถึง Defraggler, Recuva และ Speccy),

ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคทั้งหมดที่ซื้อจาก HideMyAss!

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก Google Play  หากต้องการขอยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการสมัครใช้งานและ/หรือโซลูชั่นที่คุณซื้อจากร้านขายแอปของ Google Play คุณต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณใช้ที่อยู่อีเมลใดในการใช้งาน Google Play เพื่อซื้อแผนการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่น รวมทั้ง Transaction ID (ไอดีการทำธุรกรรม) สำหรับการซื้อด้วย  คุณสามารถหา Transaction ID ได้โดย: (1) การหาในอีเมลที่ส่งไปยังบัญชี Google Play ของคุณเพื่อยืนยันการซื้อของคุณ หรือ (2) เข้าสู่พอร์ทัล Google Payments ที่ http://payments.google.com ด้วยบัญชี Google Play ที่คุณใช้เพื่อทำการซื้อ จากนั้นหาข้อมูลธุรกรรมเฉพาะนั้น ๆ ในส่วนการสมัครใช้งานและบริการ (Subscription and Services)  เมื่อคุณมีข้อมูลที่อยู่อีเมลบัญชี Google Play และ Transaction ID พร้อมแล้ว ให้คลิก ที่นี่เพื่อขอเงินคืนจาก Avast, ที่นี่สำหรับ AVG, ที่นี่สำหรับ CCleaner หรือ ที่นี่สำหรับ HideMyAss!และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในหน้าที่ลิงก์ไป 

ข้อจำกัดและขีดจำกัด

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านค้าที่มีที่ตั้งทางกายภาพ จาก iTunes และจากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ  หากต้องการขอเงินคืนจากการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่นที่คุณได้ซื้อจากร้านค้าที่มีที่ตั้งทางกายภาพ ร้านขายแอปของ iTunes และร้านค้าปลีกอื่นใด (ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น) แทนที่จะซื้อโดยตรงจากเรา โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกและการขอคืนเงิน และคำขอใด ๆ เพื่อขอเงินคืน  เราไม่ดำเนินการคืนเงินสำหรับการซื้อในลักษณะเหล่านี้

ข้อจำกัดในการคืนเงินแก่ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าช่องทางการจำหน่าย  หากคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งานและ/หรือโซลูชั่นสำหรับการจำหน่ายซ้ำไปยังบุคคลที่สาม คุณจะได้รับเงินคืนต่อเมื่อคุณได้รับสิทธิในการขอเงินคืนนั้นตามข้อตกลงการจำหน่ายซ้ำ ข้อตกลงการจัดจำหน่าย ข้อตกลงคู่ค้าช่องทางการจำหน่าย หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ทำกับเรา  โปรดทบทวนข้อตกลงของคุณที่ทำกับเราก่อนขอยกเลิกและขอคืนเงิน  

ข้อจำกัดอื่น ๆ  เราไม่อนุมัติการยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการซื้อสิ่งต่อไปนี้:

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณได้ซื้อมามากกว่า 30 วันก่อนถึงวันที่คุณได้ขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน

_ ซีดี ดีวีดีหรือสื่อทางกายภาพอื่นใดที่เราบันทึกสำเนาโซลูชั่นไว้ให้ เว้นแต่สื่อทางภายภาพนั้นจะมีข้อบกพร่อง

_ บริการใด ๆ ที่เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนถึงวันที่คุณได้ขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณเคยได้รับการยืนยันการขอยกเลิกหรือขอคืนเงินสำหรับการซื้อก่อนหน้าใด ๆ ของโซลูชั่นเดียวกันนั้นภายใน 6 เดือน

_ โซลูชั่น VPN หรือโซลูชั่นการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณได้เคยใช้อัปโหลด และ/หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลมากกว่า 10GB รวมกัน หรือที่คุณได้เคยใช้เชื่อมต่อกับ VPN ของเราหรือบริการการสื่อสารอื่น ๆ มากกว่า 100 ครั้ง 

_ โซลูชั่นใด ๆ ที่คุณได้เคยละเมิด ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางของเรา

การระงับข้อพิพาท (ผู้ที่พำนักอาศัยใน EU เท่านั้น) หากคุณคือผู้บริโภคและอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป และคุณได้ซื้อแผนการสมัครใช้งาน และ/หรือ โซลูชั่นออนไลน์จากบริษัทใดบริษัทหนึ่งของเราที่มีฐานอยู่ที่สหภาพยุโรป คุณอาจมีสิทธิในการแจ้งดำเนินการข้อพิพาทใด ๆ กับเราผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสำหรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ( แพลตฟอร์ม ODR)  โดยแพลตฟอร์ม ODR มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขข้อพิพาทนอกชั้นศาลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแบบออนไลน์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายที่มีที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป  ท่านสามารถไปยังแพลตฟอร์ม ODR ได้โดยไปตามลิงก์นี้: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  โปรดทราบว่า ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ของเรากำหนดให้คุณต้องติดต่อเราก่อน และให้โอกาสเราแก้ปัญหาของคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาทใด ๆ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค

ประเด็น

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

การติดตั้งโซลูชั่น

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/216120328-How-to-download-install-and-use-HMA-Pro-VPN-version-3

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

การเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/115007376487-FAQ-on-License-Keys

ฉันได้ลบอีเมลยืนยัน/ใบแจ้งหนี้ไปแล้ว

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

การยกเลิกการสมัครใช้งาน

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://www.avg.com/en-us/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/204632987-How-can-I-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

การปิดการต่ออายุการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://www.avg.com/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/204632987-How-can-I-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/hc/en-us

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

ธุรกิจของ AVG

https://support.avg.com/business?l=en

ปิด

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดำเนินการติดตั้ง Avast ให้เสร็จสมบูรณ์

กำลังเริ่มการดาวน์โหลด...
หมายเหตุ: หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
1
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
บันทึกไฟล์ Avast
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
รันตัวติดตั้ง Avast
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายของเบราว์เซอร์
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
เลือก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน จากนั้นคลิก ตกลง
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
คลิก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้ง
เลือก บันทึกไฟล์ เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือน จากนั้นคลิก ตกลง
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
ไปที่โฟลเดอร์ ดาวน์โหลด ของคุณแล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
2
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
เปิดไฟล์ Avast เพื่อติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
ยืนยันการติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้งและอนุญาตให้ติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
ไปที่ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวาเพื่อเปิดไฟล์ติดตั้งและอนุญาตให้ติดตั้ง
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก ใช่ ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
คลิก อนุญาต ที่หน้าต่างไดอะล็อกระบบเพื่ออนุญาตให้เริ่มการติดตั้ง Avast
3
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
ปฏิบัติตามข้อแนะนำการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกที่ปุ่มในหน้าต่างการติดตั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast
คลิกไฟล์นี้เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง Avast