Version 1.5 (reviderad den 1 juni 2020)

ANNULLERINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY FÖR AVAST, AVG, CCLEANER OCH HMA SOLUTIONS

Vi erbjuder en garanti som ger pengarna tillbaka inom 30 dagar på prenumerationer för vissa Avast, AVG, CCleaner (inklusive Defraggler, Recuva och Speccy) och HMA Solutions som slutanvändare köper direkt från oss via våra onlinebutiker eller via Google Play. Om ditt köp är berättigat till detta, och du följer alla instruktioner i denna annullerings- och återbetalningspolicy inom 30 dagar från inköpsdatumet, avslutar vi din prenumeration och återbetalar 100 % av det pris du betalade för den aktuella prenumerationsperioden.

Vi tillåter även att du annullerar din prenumeration och begär en återbetalning (i proportion till den återstående eller oanvända delen av prenumerationsperioden) om vi meddelar dig att vi ändrar licensavtalet för slutanvändare som vi ingått med dig i fråga om sådan prenumeration och/eller tjänst (”EULA”), och du motsätter dig ett sådant ändringsförslag inom 30 dagar från dagen för ett sådant meddelande.

Om din prenumerationen är villkorad av att du betalar en kostnad eller avgift och vi inte fått betalt senaste den 15:e dagen efter förfallodatumet kommer du att anses ha överträtt din licens att använda Lösningen, varvid licensen avslutas omedelbart utan vidare åtgärd av dig eller oss.

Begär annullering och återbetalning från oss.

Läs alla restriktioner och begränsningar som beskrivs i denna annullerings- och återbetalningspolicy innan du börjar. Om du är berättigad till en annullering och återbetalning av ditt köp och du köpte prenumerationen direkt från oss via vår online-butik eller från Google Play följer du anvisningarna nedan:

Produkter inköpta av oss och prenumerationer som du avslutar som en konsekvens av anmälda ändringar av EULA. För att begära annullering och återbetalning av en prenumeration du köpt från oss via våra onlinebutiker, eller för att säga upp en prenumeration som en konsekvens av ett ändringsförslag i det licensavtal för slutanvändare (EULA) vi har meddelat dig, bör du leta reda på bekräftelsemailet eller fakturan som vi skickade direkt till dig i samband med ditt köp. Där anges vilket Avast-företag du ska kontakta (vilket kanske inte är detsamma som varumärket på Lösningen) samt viss ytterligare information som du måste ge oss för att begära annullering och återbetalning. Klicka sedan på länken nedan och följ anvisningarna på den länkade sidan:

Konsumentprodukter köpta från Avast,

Företagsprodukter köpta från Avast,

Företagsprodukter köpta från AVG,

Konsumentprodukter köpta från AVG,

Alla företagsprodukter och konsumentprodukter som köpts från CCleaner (inklusive Defraggler, Recuva och Speccy),

Alla företagsprodukter och konsumentprodukter som köpts från HMA

Produkter köpta från Google Play. För att begära en annullering och återbetalning av en prenumeration och/eller tjänst som du köpt via appbutiken i Google Play måste du ange den e-postadress du använde i Google Play för att köpa prenumerationen och/eller tjänsten samt transaktions-id för inköpet. Du kan hitta transaktions-ID: (i) i det e-postmeddelande som skickats till ditt Google Play-konto för att bekräfta ditt köp; eller (ii) genom att logga in på Google Payments-portalen på  http://payments.google.com  med det Google Play-konto som du använde för köpet och därefter hitta den specifika transaktionen i avsnittet Prenumeration och tjänster. När du har både Google Play-kontots e-postadress och transaktions-ID, klickar du här för att begära återbetalning från Avasthär för AVGhär för CCleaner, eller här för HMA och följ instruktionerna på den länkade sidan.

Restriktioner och begränsningar.

Begränsningar gällande produkter köpta från en återförsäljare (inklusive en fysisk affär eller nätbutiker (t.ex. Apple App Store)). För att begära återbetalning av en prenumeration och/eller tjänst som du köpt från en faktisk, fysisk butik, iTunes App Store eller någon annan återförsäljare (inte nämnd ovan) snarare än direkt från oss, kontakta återförsäljaren angående deras policy för annullering och återbetalning och eventuell begäran om återbetalning. Vi beviljar inte återbetalningar på dessa köp.

Begränsningar gällande maskinvara. Om du köpt en maskinvara (till exempel Avast Omni-hubb) måste du första returnera maskinvaran innan återbetalningsprocessen kan initieras. Kontakta vårt supportteam för förklaringar och hjälp gällande returprocessen för maskinvaran. Du kan annullera en förhandsbeställning av en maskinvara när som helst innan maskinvaran skickas till dig.

Restriktioner av återbetalningar till återförsäljare, distributörer och kanalpartners. Om du har köpt en prenumeration och/eller tjänst för återförsäljning till en tredje part har du endast rätt att få återbetalningar om det beviljas i enlighet med återförsäljaravtalet, distributionsavtalet, kanalpartneravtalet eller annat avtal med oss. Granska ditt avtal med oss innan du begär annullering och återbetalning.

Andra restriktioner. Vi beviljar inte annulleringar och återbetalningar för inköp av någon:

  • Tjänst om du slutfört köpet mer än 30 dagar före det datum du begärde en annullering och återbetalning
  • CD, DVD eller annat fysiskt medium på vilket vi tillhandahåller en kopia av en tjänst, om inte det fysiska mediet är defekt
  • Tjänst som vi har utfört fullt ut före det datum du begärde en annullering och återbetalning
  • Lösning inom 6 månader efter att du har fått en annullering och återbetalning för föregående köp av samma produkt
  • Lösning med avseende på att du har brutit mot våra Användarvillkor
  • Lösning med avseende på att du har brutit mot vårt Licensavtal för slutanvändare
     

Tvistlösning (endast EU-invånare).  Om du är konsument och bor inom Europeiska unionen och du köpte prenumerationen och/eller lösningen online från ett av våra företag baserat i Europeiska unionen, så kan du ha rätt att anmäla tvister med oss via en internetplattform för tvistlösning som har upprättats av Europeiska kommissionen (”ODR-plattformen”).  ODR-plattformen är avsedd att underlätta tvistlösning utanför domstol när det gäller köp av varor och tjänster via internet mellan konsumenter och affärsmän i EU.  Du hittar ODR-plattformen genom att följa denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Tänk på att vårt Licensavtal för slutanvändare kräver att du först kontaktar oss och ger oss möjlighet att lösa problemet innan du påbörjar en eventuell tvistlösningsprocess.