Vi har stöd för uppdaterade webbläsare. Uppdatera webbläsaren om du vill se innehållet på den här webbsidan på rätt sätt.

Version 1.2 (ändrad 8 juni 2018)

ANNULLERING- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY FÖR AVAST, AVG, CCLEANER OCH HMA! TJÄNSTER

Vi erbjuder en garanti som ger pengarna tillbaka inom 30 dagar på prenumerationer för vissa Avast, AVG, CCleaner (inklusive Defraggler, Recuva och Speccy) och HideMyAss! tjänster som slutanvändare köper direkt från oss via våra online-butiker eller via Google Play.  Om ditt köp är berättigat till detta, och du följer alla instruktioner i denna annullerings- och återbetalningspolicy inom 30 dagar från inköpsdatumet, avslutar vi din prenumeration och återbetalar 100% av det pris du betalade för den aktuella prenumerationsperioden. 

Vi tillåter även att du annullerar din prenumeration och begär en återbetalning (i proportion till den återstående eller oanvända delen av prenumerationsperioden) om vi meddelar dig att vi ändrar slutanvändaravtalet som vi ingått med dig i fråga om sådan prenumeration och/eller tjänst (EULA), och du motsätter dig ett sådant ändringsförslag inom 30 dagar från dagen för ett sådant meddelande. 

Begär annullering och återbetalning från oss.

Läs alla inskränkningar och begränsningar som beskrivs i denna annullerings- och återbetalningspolicy innan du börjar.  Om du är berättigad till en annullering och återbetalning av ditt köp och du köpte prenumerationen direkt från oss via vår online-butik eller från Google Play följer du anvisningarna nedan:

Produkter inköpta av oss och prenumerationer som du avslutar som en konsekvens av anmälda ändringar av EULA.  För att begära annullering och återbetalning av en prenumeration du köpt från oss via våra online-butiker, eller för att säga upp ett abonnemang som en konsekvens av ett ändringsförslag i det EULA vi har meddelat dig, bör du leta reda på bekräftelsemailet eller fakturan som vi skickade direkt till dig i samband med ditt köp. Där anges vilket Avast-företag du ska kontakta (vilket kanske inte detsamma som varumärket på tjänsten) samt viss ytterligare information som du måste ge oss för att begära annullering och återbetalning.  Klicka sedan på länken nedan och följ anvisningarna på den länkade sidan:

Konsumentprodukter köpta från Avast

Företagsprodukter köpta från Avast,

Företagsprodukter köpta från AVG,

Konsumentprodukter köpta från AVG,

Alla affärsprodukter och konsumentprodukter som köpts från CCleaner (inklusive Defraggler, Recuva och Speccy),

Alla affärsprodukter och konsumentprodukter som köpts från HideMyAss!

Produkter köpta från Google Play.  För att begära en annullering och återbetalning av en prenumeration och/eller tjänst som du köpt via appbutiken i Google Play måste du ange den e-postadress du använde i Google Play för att köpa prenumerationen och/eller tjänsten samt transaktions-id för inköpet.  Du kan hitta transaktions-ID: (i) i det e-postmeddelande som skickats till ditt Google Play-konto för att bekräfta ditt köp; eller (ii) genom att logga in på Google Payments-portalen på http://payments.google.com med det Google Play-konto som du använde för köpet och därefter hitta den specifika transaktionen i avsnittet Prenumeration och tjänster.  När du har både Google Play-kontots e-postadress och transaktions-ID, klickar du här för att begära återbetalning från Avast, här för AVG, här för CCleaner, eller här för HideMyAss!, och följ instruktionerna på den länkade sidan. 

Restriktioner och begränsningar.

Restriktioner angående produkter som köpts från en faktisk butik, iTunes och andra återförsäljare.  För att begära återbetalning av en prenumeration och/eller tjänst som du köpt från en faktisk, fysisk butik, iTunes App Store eller någon annan återförsäljare (inte nämnd ovan) snarare än direkt från oss, kontakta återförsäljaren angående deras policy för annullering och återbetalning och eventuell begäran om återbetalning.  Vi beviljar inte återbetalningar på dessa köp.

Restriktioner av återbetalningar till återförsäljare, distributörer och kanalpartners.  Om du har köpt en prenumeration och/eller tjänst för återförsäljning till en tredje part har du endast rätt att få återbetalningar om det beviljas i enlighet med återförsäljaravtalet, distributionsavtalet, kanalpartneravtalet eller annat avtal med oss.  Granska ditt avtal med oss innan du begär annullering och återbetalning.  

Andra restriktioner.  Vi beviljar inte annulleringar och återbetalningar för inköp av någon:

_ Tjänst om du slutfört köpet mer än 30 dagar före det datum du begärde en annullering och återbetalning

_ CD, DVD eller annat fysiskt medium på vilket vi tillhandahåller en kopia av en tjänst, om inte det fysiska mediet är defekt

_ tjänst som vi har utfört fullt ut före det datum du begärde en annullering och återbetalning

_ Tjänst inom 6 månader efter att du har fått en annullering och återbetalning för föregående köp av samma produkt

_ VPN-tjänst eller annan kommunikationstjänst som du har använt för att ladda upp och/eller ladda ner mer än 10 GB data sammanlagt, eller om du har anslutit till vår VPN eller annan kommunikationstjänst mer än 100 gånger 

_ Tjänst med avseende på vilken du har brutit mot vårt slutanvändaravtal

Tvistlösning (Endast EU-invånare). Om du är konsument och bor inom Europeiska unionen och du köpte abonnemanget och/eller tjänsten online från ett av våra företag baserat i Europeiska unionen, så kan du ha rätt att anmäla tvister med oss via en internetplattform för tvistlösning som har upprättats av Europeiska kommissionen (ODR plattformen).  ODR-plattformen är avsedd att underlätta tvistlösning utanför domstol när det gäller köp av varor och tjänster via Internet mellan konsumenter och affärsmän i EU.  Du hittar ODR-plattformen här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Observera att vårt slutanvändaravtal kräver att du först kontaktar oss och ger oss möjlighet att lösa problemet innan du påbörjar en eventuell tvistlösningsprocess.


Relaterad information om konsumentprodukter.

Problem

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

Installerar en tjänst

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/s/article/download-install-and-get-started-with-hma-vpn-version-5

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

Aktiverar min prenumeration

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/s/article/faq-on-activation-code

Jag raderade min e-postbekräftelse/faktura

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

Annullerar min prenumeration

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://www.avg.com/en-us/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Inaktiverar automatiskt förnyande av min prenumeration

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://www.avg.com/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Kundtjänst

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Relaterad information om affärsprodukter. 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

AVG affärsverksamhet

https://support.avg.com/business?l=en

Stäng

Nästan klart!

Slutför installationen genom att klicka på den nedladdade filen och följa anvisningarna.

Initierar nedladdning …
Obs! Klicka här om nedladdningen inte påbörjades automatiskt.
Klicka på den här filen för att starta installationen av Avast.