Sinusuportahan namin ang mga browser, hindi mga dinosaur. Mangyaring i-update ang iyong browser kung gusto mong makita nang wasto ang nilalaman ng webpage na ito.

Bersyon 1.2 (Nirebisa Hunyo 8, 2018)

MGA SOLUSYON SA PATAKARAN SA KANSELASYON AT PASAULI PARA SA AVAST, AVG, CCLEANER AT HMA!

Nag-aalok kami ng 30 araw na garantiyang balik-bayad sa mga suskrisyon para sa ilang Avast, AVG, CCleaner (kabilang ang Defraggler, Recuva at Speccy) at HideMyAss! na Solusyon na bibilhing direkta ng mga end user mula sa amin gamit ang mga online retail store o sa pamamagitan ng Google Play.  Kung kwalipikado ng iyong pagbili, at sumunod ka sa lahat ng mga panuto sa Kanselasyong ito at sa Patakaran sa Pasauli sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagbili, aming puputulin ang iyong suskrisyon at isasauli nang 100% ang presyo na iyong binayad para sa kasalukuyang Termino ng Suskrisyon [Subscription Term]. 

Pinahihintulutan din namin na iyong kanselahin ang suskrisyon at hilingin ang pasauli (prorated para sa unexpired o di-nagamit na bahagi ng Termino ng Suskrisyon) kung kami ay naglalaan sa iyo ng pagbabago sa Kasunduan sa Lisensiya ng End User [End User License Agreement] na aming sinang-ayunan kaugnay sa nasabing suskrisyon at/o Solusyon (ang EULA), at ikaw ay di-sasangayon sa nasabing pagbabago sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng nasabing paunawa. 

Paghiling na Kanselasyon at Pasauli mula sa Amin.

Bago ka magsimula, mangyaring basahin ang lahat ng pagbabawal at limitasyon na inilarawan sa Patakaran sa Kanselasyon at Pasauli [Cancellation at Refund Policy] na ito.  Kung ikaw ay kwalipikado para sa isang kanselasyon at pasauli sa iyong binili, at iyong binili ang suskrisyon nang direkta mula sa amin gamit ang aming online retail store o mula sa Google Play, mangyaring sumunod sa mga panuto sa ilalim:

Mga Produktong Binili mula sa Amin at Suskrisyon na Iyong Ititigil dahil sa Ipinabatid na Pagbabago sa EULA.  Upang humiling ng kanselasyon at pasauli para sa suskrisyon na iyong binili mula sa amin sa pamamagitan ng ating mga online retail store, o upang itigil ang isang suskrisyon dahil ikaw ay di-sumasangayon sa pagbabago sa EULA na aming ipinabatid sa iyo, mangyaring hanapin ang aming ipinadalang confirmation email o invoice nang direkta sa iyo kaugnay sa iyong pagbili, dahil ipapaalam nito sa iyo kung anong kumpanya ng Avast ang kailangang kontakin (na maaaring hindi tatak ng Solusyon) at maglalaman ng ilang ibang impormasyon na kailangan mong ilaan sa amin upang maka-order na hilingin ang iyong kanselasyon at pasauli.  Matapos, i-klik ang link sa ilalim at sundin ang mga panuto sa naka-link na pahina:

Mga produkto ng Konsumer na binili mula sa Avast

Mga produktong Pang-negosyo na binili mula sa Avast,

Mga produktong Pang-negosyo na binili mula sa AVG,

Mga produkto ng Konsumer na binili mula sa AVG,

Lahat ng mga produkto sa negosyo at konsumer na binili mula sa CCleaner (kabilang ang Defraggler, Recuva at Speccy),

Lahat ng mga produkto sa negosyo at konsumer na binili mula sa HideMyAss!

Mga Produktong Binili mula sa Google Play.  Upang humiling ng kanselasyon at pasauli sa suskrisyon at/o Solusyon na iyong binili mula sa app store ng Google Play, kailangan mong maglaan sa amin ng email address na iyong ginagamit sa Google Play upang makabili ng suskrisyon at/o Solusyon at ng Transaction ID para sa pagbili.  Makikita mo ang Transaction ID gamit ang: (i) paghanap ng email na ipinadala sa iyong account sa Google Play upang kompirmahin ang iyong pagbili; o (ii) pag-log sa portal ng Google Payments sa http://payments.google.com gamit ang account sa Google Play na iyong ginamit sa pagbili, at matapos ay paghanap ng tukoy na transaksyon sa seksyon ng Suskrisyon at Mga Serbisyo.  Matapos mong makuha ang parehong email address sa account ng Google Play at Transaction ID, i-klik ito upang humiling ng isang pasauli mula sa Avast, ito para sa AVG, ito para sa CCleaner, o ito para sa HideMyAss!, at sundin ang mga panuto sa naka-link na pahina. 

Mga Pagbabawal at Limitasyon.

Mga Pagbabawal Patungkol sa mga Produktong Binili mula sa Pisikal na Tindahan, iTunes at Ibang mga Resellers.  Upang humiling ng isang pasauli sa isang suskrisyon at/o Solusyon na iyong binili mula sa isang pisikal na tindahan, sa app store ng iTunes o anumang ibang reseller (na hindi binanggit sa itaas), sa halip na direkta mula sa amin, mangyaring kontakin ang reseller patungkol sa iyong patakaran sa kanselasyon at pasauli at anumang kahilingan sa pasauli.  Hindi kami nagbibigay ng mga pasauli sa mga ganoong pagbili.

Pagbabawal sa mga Pasauli sa mga Reseller, Distributor at mga Channel Partner.  Kung iyong binili ang suskrisyon at/o Solusyon para sa muling pagbenta sa pangatlong-partido, ikaw ay may karapatang makatanggap ng pasauli kung ang karapatan ay ibinabahagi ng iyong Kasunduan sa Muling Pagbentra [Reseller Agreement], Kasunduan sa Pamamahagi [Distribution Agreement], Kasunduan sa Channel Partner [Channel Partner Agreement] o ibang kasunduan sa amin.  Mangyaring tasahin ang iyong kasunduan sa amin bago humiling ng kanselasyon at pasauli.  

Ibang Pagbabawal.  Hindi kami nagpapahintulot ng kanselasyon at pasauli para sa pagbili ng anumang:

_ Solusyon kung nakumpleto mo ang pagbili nang lampas 30 araw bago ang petsa na iyong hiniling ang pagkansela at pasauli

_ CD, DVD o ibang pisikal na gamit na naglalaman ng isang kopya ng Solusyon, maliban kung ang kagamitan ay depektibo

_ serbisyo na aming lubos na natapos bago ang petsa ng iyong kahilingan para sa kanselasyon at pasauli

_ Solusyon sa loob ng 6 na buwan matapos mong matanggap ang kanselasyon at pasauli para sa anumang naunang pagbili ng kaparehong Solusyon

_ Mga VPN Solution o ibang Solusyon sa komunikasyon na iyong ginamit upang mag-upload at/o mag-download nang labis sa 10GB ng datos sa kabuuan, o na iyong ginamit upang komunekta sa ating VPN o ibang serbisyo sa komunikasyon nang labis sa 100 beses 

_ Solusyon kaugnay sa iyong nalabag sa ating Kasunduan sa Lisensiya ng End User [End User License Agreement]

Resolusyon sa Pagtatalo (Mga Residente ng EU Lamang). Kung ikaw ay konsumer at naninirahan sa European Union at ikaw ay bumili ng suskrisyon at/o online na Solusyon mula sa isa nating kompanya na base sa European Union, maaari kang may karapatang makipag-ugnayan sa amin tungkol sa anumang pagtatalo gamit ang internet platform para sa online dispute resolution na natatag ng European Commission (ang ODR Platform).  Ang Plataporma ng ODR ay nilalayong mag-asikaso ng mga resolusyon sa labas ng hukuman kaugnay sa mga pagbiling online ng mga bilihin at serbisyo sa pagitan ng mga mamimili at mangangalakal na nakabase sa European Union.  Makikita mo ang ODR Platform sa pamamagitan ng pagsunod sa link na ito: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Mangyaring tandaan na ang ating Kasunduan sa Lisensiya ng End User [End User License Agreement] ay humihiling na una munang makipag-ugnayan sa amin at maglaan ng pagkakataon upang resolbahin ang inyong isyu, bago simulan ang anumang proseso ng resolusyon sa pagtatalo.


Kaugnay na Impormasyon Patungkol sa Mga Produktong Pangkonsumo.

Isyu

Avast

AVG

HMA!

CCleaner

Pag-instal ng Solusyon

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB1

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-AntiVirus-Internet-Security-or-Premium-Security

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Download-and-install-AVG-Protection

https://support.hidemyass.com/s/article/download-install-and-get-started-with-hma-vpn-version-5

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204043864-How-do-I-download-CCleaner

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044234-Where-can-I-get-the-latest-versions-of-Piriform-products-

Pagpapagana ng aking suskrisyon

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB157

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-AntiVirus-or-Internet-Security-with-a-new-license-number

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Activate-AVG-Zen-Protection-Performance-or-Ultimate

https://support.hidemyass.com/s/article/faq-on-activation-code

Aking binura ang aking confirmation email/invoice

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB182#artTitle -

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Finding-your-Invoice-ID-and-Order-Number

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/articles/204044264-I-ve-lost-my-product-license-key

Pagkansela ng aking suskrisyon

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB24#idt_0430

https://www.avg.com/en-us/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Pagpatay ng awtomatikong ekstensyon ng aking suskrisyon

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB126#artTitle

https://www.avg.com/how-to-cancel-avg-subscription

https://support.hidemyass.com/s/article/how-can-i-cancel-my-subscription  -

https://support.cleverbridge.com/hc/en-us/articles/204345588-How-do-I-cancel-my-subscription-

Tulong sa Kustomer

https://www.avast.com/faq.php?article=AVKB266#idt_300

https://support.avg.com/SupportArticleView?urlName=Contacting-AVG-Customer-Care

https://support.hidemyass.com/

https://piriform.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Kaugnay na Impormasyon Patungkol sa mga Produkto sa Negosyo. 

Avast Business

https://www.avast.com/en-us/business-support

AVG Business

https://support.avg.com/business?l=en

Isara

Halos tapos na!

Kumpletuhin ang pag-install sa pamamagitan ng pag-click sa na-download mong file at pagsunod sa mga tagubilin.

Sinisimulan ang pag-download...
Paalala: Kung ang iyong pag-download ay hindi awtomatikong nagsimula, mangyaring mag-click dito.
I-click ang file na ito upang simulan ang pag-install ng Avast.